SoftblueERP

Tworzymy systemy ERP (enterprise resource planning) – zintegrowane systemy informatyczne, które usprawniają obieg informacji oraz obsługę kluczowych procesów wewnętrznych i zewnętrznych pomiędzy partnerami biznesowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach czy instytucjach administracji publicznej.

System SoftblueERP wspiera planowanie, realizację zadań oraz raportowanie dokonań i statusów poszczególnych projektów czy elementów funkcjonowania organizacji.

Funkcjonalności – współpracujące ze sobą moduły:

 • administracyjny – konfiguracja i ustawienia dostępu
 • księgowości – rachunkowość na planie kont, dokumenty księgowe, raporty
 • handlowy – magazyn, kartoteki produktów, dostawy i płatności
 • kasowy – wpłaty i wypłaty, należności i zobowiązania, raporty kasowe i bankowe
 • środków trwałych – ewidencja z kartotekami (numer, miejsce, odpowiedzialny), przyjmowanie i likwidowanie obiektu, zmiany wartości (amortyzacja, ulepszenia)
 • produkcyjny – zlecenia, rozliczanie kosztów, kontrola norm, wystawianie atestów
 • raportów – generowanie raportów i zestawień
 • partnera biznesowego (także dla klientów organizacji)
  • cenników – cenniki z opcją aktualnych kursów walut (NBP)
  • zamówień – zamówienia zewnętrzne z opcją śledzenia statusu
  • dostaw – zamawianie i administrowanie
 • komunikacji – wymiana informacji w procesach biznesowych

Zalety korzystania z systemu:

 • pełna integracja z obecną infrastrukturą (bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji), prostota obsługi i dostęp z każdej przeglądarki internetowej
 • bezpieczna technologia wymiany danych oraz możliwość szyfrowania informacji z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
 • skalowalność – umożliwia wprowadzanie zmian, dostosowanie do wymogów
 • formuła SaaS – dostępność o każdej porze i z każdego miejsca na świecie
 • efektywniejsze procesy, w tym produkcyjne
 • wzrost dochodów i jakości obsługi
 • optymalizacja kosztów

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.