SoftFeasibilityStudy

Studia wykonalności projektów (feasibility study) opracowujemy dla wszystkich rodzajów inwestycji – informatycznych, przemysłowych, infrastrukturalnych handlowych i usługowych, ochrony środowiska – niezależnie od wielkości budżetu czy etapu wykonania.

Oferowane przez nas studium wykonalności projektu obejmuje:

 • informacje ogólne: geneza, koncepcja realizacji, uzasadnienie itp.
 • informacje szczegółowe: opis przedsięwzięcia, aspekt prawny, źródła finansowania:
  • analiza SWOT
  • analiza rynku: wielkość, segmentacja, konkurencja, ryzyka, perspektywy
  • założenia marketingowe: promocja i reklama
  • zasoby wewnętrzne: zespół, model organizacji i zarządzania, infrastruktura
  • plan finansowy: rachunek wyników, bilans, prognoza z opisem metody
 • warianty realizacji przedsięwzięcia i sprawozdań
 • analizy specjalistyczne (np. analiza wpływu na środowisko)

W ramach współpracy oferujemy:

 • sporządzanie Studium Przedinwestycyjnego (Pre-feasibility study).
 • opracowywanie wniosków na finansowanie zewnętrzne
 • opracowanie Studium Wykonalności Projektu

Zalety rozwiązania:

 • możliwość symulacji zmian istotnych dla inwestora wskaźników jeszcze przed zrealizowaniem projektu
 • wsparcie w wyborze optymalnych rozwiązań finansowych i biznesowych poprzez możliwość rozpatrzenia wariantów i scenariuszy
 • wsparcie w uzyskaniu finansowania – materiał jest przygotowany w formie dokumentacji aplikacyjnej

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.