SoftHeart

Działania prewencyjne w ochronie zdrowia stanowią najskuteczniejszy sposób na obniżenie kosztów leczenia i wyższą jakość życia społeczeństwa. Zapobieganie i łagodzenie przebiegu chorób serca jest możliwe dzięki nowoczesnym metodom diagnozowania – jeszcze zanim lekarz osłuchujący pacjenta stetoskopem będzie w stanie usłyszeć nieprawidłowości w pracy tłoczącego krew organu. Możliwość zbadania serca w widmach niesłyszalnych przyniesie opracowywane przez nas rozwiązanie.

Badania nad rozwiązaniem zostały rozpoczęte na początku roku 2014 we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Projekt zamierzamy finansować ze środków zewnętrznych.  Głównymi odbiorcami gotowych urządzeń będą jednostki opieki zdrowia, ZOZy oraz osoby prywatne.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.