SoftMedicine- Systemy obsługi jednostek medycznych:

Systemy kompletnej/kompleksowej obsługi jednostek medycznych:

 

 

 • Izba przyjęć Moduł wspiera obsługę ruchu chorych. Pozwala między innymi na rejestrację pacjentów,
 • Oddział Moduł zapewnia funkcjonalności związane z hospitalizacją pacjenta. Pozwala na prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, przegląd historii wyników badań, wgląd w ewidencję zleconych skierowań, a także dokumentów ubezpieczeniowych pacjenta
 • Przychodnia to kompleksowy zestaw narzędzi będących podstawą pracy jednostek takich jak przychodnie i poradnie. Optymalizuje prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów, a także ewidencje wizyt.
 • Apteczka oddziałowa– Struktura i funkcjonalność zapewniana przez ten program jest podstawą ewidencji obrotu leków i opatrunków, a także wszelkiego innego rodzaju asortymentu na oddziałach szpitalnych.
 • Diagnostyka obrazowa Jest to zestaw narzędzi niezbędnych przy prowadzeniu e-dokumentacji pacjenta, a także wspierających leczenie i diagnozowanie chorób. Moduł ten jest wysoce integrowalny z aparatami medycznymi i serwerami PACS.
 • Diagnostyka laboratoryjna pozwala na kompleksową obsługę badań od momentu ich zlecenia, po analizę Laboratorium mikrobiologiczne. To podstawowe narzędzie prowadzenia elektronicznej ewidencji pracy laboratorium oferuje również szereg funkcjonalności ułatwiających i przyśpieszających codzienne czynności
 • Diagnostyka mikrobiologiczna
 • Bank krwi Moduł ten pozwala na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie rekordów o gromadzonej krwi, a także monitorowanie całego procesu obrotu krwią od pobrania do transfuzji. Posiada także grupę funkcjonalności wspierające i ułatwiające procesy decyzyjne.
 • Kardiologia inwazyjna
 • Apteka/Zaopatrzenie Moduł pozwala na sprawne zarządzanie pracą apteki szpitalnej poprzez ułatwienie ewidencji obrotu środkami, ewidencję produkcji, tworzenie receptur i współpracę z kontrahentami.
 • Żywienie kliniczne Przeznaczony dla szpitalnych pracowni żywienia klinicznego wspomaga produkcję, predykcję wymaganego asortymentu i dystrybucję preperatów żywieniowych do pacjentów placówki. Moduł Zaopatrzenie jest niezbędnikiem każdego magazynu, który wymaga sprawnego i szybkiego obrotu asortymentem. Moduł zawiera również wiele funkcjonalności analitycznych i zaawansowanych możliwości generowania zestawień.
 • BI Statystyka– Moduł ten jest przeznaczony dla menadżerów i osób na stanowiskach związanych z zarządzaniem placówką. Statystyka zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych informacji i zestawień wspierających procesy decyzyjne. NFZ- obsługa rozliczeń -Sumaryczny zestaw funkcjonalności wspomagających i automatyzujących rozliczenia z NFZ
 • Rozliczenia zawarty jest między innymi w modułach takich jak Oddział, Przychodnia, Izba przyjęć i innych. Pozwala na uefektywnione i znormalizowane zarządzanie świadczeniami.
 • Konsultacje lekarskie – kierowanie pacjentów na konsultacje do specjalistów z zewnątrz danej placówki. Aplikacja Konsultacje lekarskie pozwala zoptymalizować czas i swobodę obiegu
 • Rejestracja – rozwiązanie dla wszystkich jednostek służby zdrowia, które chcą zadbać o komfort swoich pacjentów pozwalając im na szybką i wygodną rejestrację poprzez stronę internetową.
 • e-Wyniki Szybki i wygodny dostęp do wyników oraz statusy realizacji badań wraz z możliwością ich zapisu i wydruku
 • Endoscopy         pozwala na przechwytywanie obrazu z aparatów Endoskopowych. Współpracuje z serwerami PACS operując na standardzie wymiany i przechowywania danych DICOM

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.