SoftProcure

Posiadamy bogate doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych. Znamy rozwiązania obejmujące procedury wydatkowania środków, przebiegu przetargu czy udzielania koncesji wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych i dyrektyw Unii Europejskiej.

Elementy SoftProcure:

  • przygotowanie i weryfikacja poprawności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Zamawiających
  • prowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego
  • badanie i ocena ofert
  • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej
  • wsparcie prawne – odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej
  • obsługa wszystkich trybów postępowań przetargowych
  • budżetowanie – księgowość projektów unijnych ze specyfiką korekt finansowych
  • zarządzanie projektem – wdrożenia

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.