SoftProManage

Posiadamy uprawnienia i bogate doświadczenia w zarządzaniu projektami. Ofertę SoftProManage kierujemy do podmiotów administracyjnych i sektora prywatnego.

Pełnimy role:

 • Kierownika projektu
 • Inżyniera kontraktu
 • Doradcy i nadzorcy inwestycji

Uczestniczyliśmy w projektach:

 • budowy sieci szerokopasmowych
 • tworzenia systemów Informacji przestrzennych
 • e-usług i e-goverment
 • dostaw sprzętu specjalistycznego

Nasza oferta w zakresie zarządzania projektem obejmuje między innymi:

 • przydzielanie i koordynację prac
 • nadzór nad jakością prac, harmonogramem projektu oraz budżetem
 • raportowanie i sprawozdawczość
 • odbiór etapów projektu i całego projektu
 • prowadzenie rejestrów: ryzyk, zdarzeń, zmian, operacji finansowych

Zalety rozwiązania:

 • oszczędność czasu i kapitału na specjalistyczne szkolenia z zakresu IT
 • bezpieczeństwo projektu i jego realizacji
 • terminowość wykonywanych prac
 • łatwość utrzymania wydatków inwestycyjnych w zaplanowanym budżecie

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.