SoftRisk
system do zarządzania ryzykiem
(risk management software)

Zarządzanie ryzykiem powinno stanowić integralną część dobrej praktyki biznesowej nowoczesnej organizacji. Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania ryzykiem jest immanentnym elementem drogi do sukcesu. Dotyczy to szczególnie jednostek sektora administracji publicznej oraz banków, które zobowiązane są prawem do posiadania odpowiednich procedur, aby zapobiegać wystąpieniu sytuacji kryzysowej.

Nasze rozwiązanie – SoftRISK– pozwala skutecznie zapobiegać sytuacjom kryzysowym. Nasze oprogramowanie do zarządzania ryzykiem (risk management software) pomaga kategoryzować, właściwie identyfikować ryzyko, oceniać jego wpływ na cele organizacji oraz podejmować optymalne decyzje i działania. Został opracowany z myślą o jednostkach sektora publicznego jak również instytucjach i firmach prywatnych.

SoftRISK opisuje i pomaga zarządzać:

 • Procesami
 • Programami i Projektami
 • Personelem/ pracownikami
 • Relacjami

System zarządzania ryzykiem SoftRISK jest oparty na brytyjskim zarządzania ryzykiem  M_o_R® (Management of Risk), systemie ISO 31000 oraz uwzględnia rekomendacje KNF dla obszarów ryzyka w zakresie technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. SoftRISK integruje się z funkcjonującymi w organizacji systemami informatycznymi.

Funkcjonalności:

 • Statystyki i raporty
 • Planowanie prac dla poszczególnych stanowisk
 • Integracja z istniejącymi programami i systemami
 • Kategoryzacja ryzyka występującego w organizacji
 • Wybór metody oceny ryzyka: jakościowa lub ilościowa
 • Wizualizacja graficzna macierzy ryzyka

Zalety korzystania z systemu zarządzania ryzykiem:

 • Zapobieganie nieprzewidzianym zdarzeniom i krótszy czas reakcji kryzysowej
 • Ustalenie priorytetów – ważności zdarzeń i projektów organizacji
 • Kontrola nad funkcjami zarządczymi – poprawność wykonywanych zadań, optymalne wykorzystanie zasobów, wsparcie procesu komunikowania
 • Ułatwienie realizacji celów – wsparcie we wdrożeniu planowanych zmian
 • Ocena skuteczności działań

 

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.