SoftwareHouse

Projektujemy, tworzymy i wdrażamy dedykowane aplikacje biznesowe, przystosowane do specyfiki potrzeb Klienta. Przeprowadzamy migracje danych do nowych systemów oraz rozbudowujemy i utrzymujemy istniejące aplikacje Klienta.

Optymalizujemy działania aplikacji integrując wdrażane systemy z funkcjonującymi rozwiązaniami. Budujemy aplikacje natywne – dla urządzeń, webowe – sieciowe i hybrydowe. Proces opracowania realizujemy według metodyki PRINCE 2. Pozwala nam to porządkować pracę, od momentu wykonania wszelkich analiz, przez projekt, po testy oraz wdrożenie systemu, zapewniając również opiekę powdrożeniową na czas funkcjonowania systemu.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.