Strategia

Nasza strategia biznesowa opiera się na trzech filarach: komercjalizacji perspektywicznych pomysłów z branży technologicznej, opracowywaniu własnych projektów badawczo-rozwojowych celem ich komercjalizacji oraz ekspansji zagranicznej.

Wykorzystując nasze doświadczenie chcemy aktywnie uczestniczyć w budowaniu wartości projektów technologicznych. Inicjujemy własne projekty takie jak SoftAR, InvestPlan, Sensoft, MoveSoft, AirDron skutecznie komercjalizujemy i wdrażamy oraz wyszukujemy te, we wczesnych fazach rozwoju, które rokują możliwością osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji. Wykorzystując doświadczenie naszej kadry zarządzającej oferujemy projektodawcom naukowym kompleksowe wsparcie merytoryczne zmierzające to komercjalizacji projektu. Wiemy, że Polska nauka to ogromny zasób wiedzy wymagający biznesowego i komercyjnego wsparcia i odświeżenia. Skupiamy i integrujemy naukowców, dla których praca jest pasją a tworzone pomysły nie „odkładają na półkę”. Nasz dział B+R to kompetencje wciąż powiększającego się zespołu naukowego – to innowacje w zakresie ICT, Biotechnologii, Bioinformatyki, Bioremediacji.

Chcemy również przygotowywać i komercjalizować realizowane wewnętrzenie innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe – zarówno dzięki środkom własnym, co już realizujemy, jak i tym pozyskanym z Unii Europejskiej.

Istotnym elementem naszej strategii jest również ekspansja zagraniczna opracowywanych produktów i pomysłów – wartości niematerialnych – patentów na rynki zagraniczne. Wykorzystując nasze zaplecze technologiczne, posiadane doświadczenie i obycie w międzynarodowym środowisku naukowców oraz biznesmenów chcemy zwiększyć skalę prowadzonego biznesu.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.