TeleSoftAudit

Wykonujemy audyty telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej oraz sieci, w tym Internetu. Badamy infrastrukturę, technologie i usługi oraz ich wykorzystanie i dobieramy optymalne rozwiązania dla organizacji.

Na współpracę składa się:

  • inwentaryzacja zastosowanych technologii, usług oraz infrastruktury
  • analiza potrzeb i wykorzystania struktury, jej opłacalność, wycena rynkowa
  • raport porównawczy wg. kryteriów: cena/koszt, bezpieczeństwo, stabilność, szybkość, wydajność itd.
  • rekomendacje rozwiązań z planami wdrożenia

Zalety rozwiązania:

  • analiza wydajności i celowości oraz projekt restrukturyzacji systemu IT
    w organizacji do jej potrzeb
  • możliwość obniżenia kosztów i wzrost jakości usług IT po wdrożeniu rozwiązań
    z rekomendacji

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.