Wizja

Jesteśmy operatorem nowych technologii. Tworzymy i wdrażamy innowacje jutra, aby już dziś podnosić standard życia społeczeństw i wspomagać przedsiębiorstwa na rynku przyszłości. Chcemy budować pomost między sferami innowacji a gospodarki – oferować wszechstronne wsparcie w komercjalizacji innowacyjnych projektów.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.