Władze

 

ZARZĄD

 

Michał_Kierul_Prezes_ZarząduMgr inż. Michał Kierul, Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Telekomunikacji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, kierunek: informatyczne systemy sterownia i zarządzania. Uczestnik wielu szkoleń, m. in.: Zarządzania Projektami Informatycznymi oraz posiadacz renomowanych certyfikatów międzynarodowych: ISO PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie systemów informatycznych; AQAP 110 dotyczący wymagań NATO w kwestii jakości, pozyskiwania funduszy oraz przygotowania i zarządzania projektami; PRINCE2 obejmujący procesowe podejście do zarządzania projektami.

Od 2003 roku, tworzył spółkę Softblue, gdzie zdobyte doświadczenie biznesowe łączy z pasją do informatyki i teleinformatyki.

Od 2012 roku, po przekształceniu Softblue w spółkę akcyjną, pełni funkcję Prezesa Zarządu i koordynuje projekty z dziedziny IT i ICT realizowane w ramach Softblue SA.

RADA NADZORCZA

 

Dr Kinga Kierul, Członek Rady Nadzorczej, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju

Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Rolnym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 2006 roku podjęła studia doktoranckie na berlińskim Uniwersytecie Humboldta w Instytucie Genetyki Bakterii, gdzie do 2010 roku pełniła funkcję asystenta profesora i nauczyciela akademickiego. W 2012 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem „Comprehensive proteomic study of Bacillus amyloliquefaciens FZB42 and its responseto plant root exudates“. (“Kompleksowe badania proteomiczne bakterii Bacillus amyloliquefaciens FZB42 i ich wpływ na wysięki roślin korzeniowych”).

Przez lata międzynarodowej kariery naukowej publikowała prace badawcze z zakresu biotechnologii, uczestniczyła konferencjach naukowych oraz była beneficjentką prestiżowych grantów badawczych, m. in. niemieckiego Ministerstwa Edukacji oraz Badań i Rozwojuczy Komisji Europejskiej. Autor szeregu nowatorskich pomysłów w zakresie biotechnologii i bioinformatyki. Praktyczne doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych.

Skutecznie łączy pracę naukową z biznesem – komercjalizacją wyników badań naukowych. W Softblue SA, jako Dyrektor Działu Badań i Rozwoju od 2012 roku, odpowiada za tworzenie i wdrażanie innowacyjnych projektów z zakresu biotechnologii.

 

Dr inż. Tadeusz Leszczyński, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1974 roku uzyskał tytuł Inżyniera elektronika w specjalności technologia sprzętu elektronicznego na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 1981 roku zakończył przewód doktorski obroną dysertacji pt. „Probabilistyczne metody analizy niezawodności automatów zdeterminowanych synchronicznych”. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Zakładach Teleelektronicznych Telkom-Telfa w Bydgoszczy. Wieloletni kierownik  Zakładu Techniki Cyfrowej Uniwersytetu Technologiczno –Przyrodniczego w Bydgoszczy. Od 1996 roku był kolejno zastępcą dyrektora i dyrektorem Instytutu Telekomunikacji. Swoją aktywność zawodową sprawnie łączył z obowiązkami akademickimi – od 1974 roku wykładał na Akademii Techniczno-Rolniczej, obecnym Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, oraz w innych wyższych szkołach technicznych. Od początku lat ’90 pełnił funkcje kierownicze w spółkach z branży technologicznej. Jako ekspert związany z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz z Komitetem Badań Naukowych. Autor szeregu patentów i innowacyjnych rozwiązań.

 

Dr inż. Władysław Kierul, Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk technicznych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Wieloletni wykładowca w Instytucie Telekomunikacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Wykładowca szeregu uczelni Polskich i zagranicznych. Ekspert w zakresie projektów IT prowadzonych przez Spółkę. Specjalista zastosowania metod matematycznych w programowaniu komputerowym. W swojej karierze zawodowej Pan Władysław Kierul koordynował prace w pracowni projektów organizacji inwestycji przy Pomorskim Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego w Bydgoszczy na stanowisku starszego projektanta. Bogate doświadczenie związane z komputeryzacją zarządzania, metodami statystycznymi oraz modelowaniem matematycznym zaowocowało zawiązaniem współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli.

 

Mgr inż. Piotr Jankowski, Członek Rady Nadzorczej

Rzecznik patentowy, absolwent ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Początki swojej kariery rozpoczynał w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, aby w 1998 roku otworzyć własną Kancelarię Patentową. Jako rzecznik patentowy związany m.in. z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Ośrodkiem Informacji Patentowej w Regionalnym Centrum Innowacyjności. Wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Doświadczenie w pracy z projektami w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

Mgr inż. Mateusz Kozłowski, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent  Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy na kierunku Elektronika i telekomunikacja, specjalność: systemy multimedialne i teletransmisja. Od wielu lat związany z branżą elektroniczną oraz IT. Pełni funkcje zarządcze w spółkach z ww. branż. Zajmuje się również projektowaniem i nadzorem technicznym w projektach B+R. Specjalista metodyki Design Thinking. Posiada wiele certyfikatów i ukończonych szkoleń z zakresu technologii teleinformatycznych i technologii zabezpieczeń. Specjalista z zakresu elektroniki i elektrotechniki.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.