WorkFlow Platform

Obieg Dokumentów zawarty w 5 modułach:

  • Finanse,
  • Dokumenty,
  • Zamówienia,
  • Kadry,
  • Środki Trwałe

tworzy doskonałe środowisko dla pracy wszystkich użytkowników, przyspiesza, usprawnia i porządkuje każdy proces w firmie. System eliminuje obieg papierowy w Organizacji do niezbędnego minimum, a zaimplementowany system OCR świetnie radzący sobie z rozpoznawaniem tekstu.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.