Współpraca naukowa

Jako firma komercjalizująca innowacje mamy świadomość korzyści płynących z aplikacji osiągnięć naukowych w biznesie. Międzynarodowe kontakty naukowe wspierają nasze działania– dyrektorem Działu Badań i Rozwoju Softblue jest doktor berlińskiego Uniwersytetu Humboldta. Na stałe współpracujemy również z rodzimymi uczelniami, dzięki czemu możemy rozwijać zaawansowane technologicznie projekty i wdrażać innowacyjne rozwiązania. Wspólnie z naukowcami pozyskujemy finansowanie na realizację badań.

Nasza kooperacja z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (UTP) obejmuje badawcze prace warsztatowo-laboratoryjne z wykorzystaniem zaplecza uczelni angażujące studentów oraz konsultacje profesorskie badań. Przy współpracy z UTP opracowaliśmy projekty:

  • Sensoft –  zaawansowane technologicznie urządzenie pozwalające kontrolować temperaturę, wilgotność oraz poziom wstrząsów powstałych podczas przewozu towarów.
  • SoftRISK – autorski, webowy system zarządzania ryzykiem.
  • SoftAR – aplikacje budowane w oparciu o rozszerzoną rzeczywistość. Elektroniczna platforma do prezentacji przestrzennych obiektów modelowanych w rzeczywistości wirtualnej.

Rozpoczęta w 2013 roku współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy opiera się na prowadzeniu prac badawczych, jak pomiary i analizy, nad projektem:

  • EchoSoft – diagnostyka chorób serca w widmach niesłyszalnych. Zaawansowane technologicznie urządzenie pozwalające na wykrycie nieprawidłowości pracy serca zanim będą wykrywalne przez ludzkie ucho – lekarskie badanie stetoskopem.

W celu transferu wiedzy i technologii do biznesu we współpracy z innymi przedsiębiorstwami tworzymy również specjalistyczne platformy wymiany doświadczeń naukowo-badawczych oraz biznesowych jak Kujawsko-Pomorski Klaster ICT oraz Bydgoszcz IT Cluster. Więcej informacji

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.