Contact

 SoftBlue SA?
Jana Zamoyskiego 2B Street
85-063 Bydgoszcz

KRS: 0000436389
NIP: 9671355663
REGON: 341338798

Tel. +48 52 340 50 30
Tel. +48 52 321 28 02
85-063 Bydgoszcz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000436389
Share capital: 4 680 125,00 zł
Account number: 36 2490 0005 0000 4520 3288 5572

In case of any questions about cooperation, products or services please contact with us!