software
electro
badania
consulting

Potrzeba matką wynalazku

Tworzymy produkty będące udogodnieniami dla społeczeństwa.

 

Softblue Software

Wraz z postępem informatyzacji i w związku z wykształceniem teleinformatycznym właścicieli naszej
spółki w 2003 roku weszliśmy na rynek oprogramowania dedykowanego. Tworzymy rozwiązania IT
dostosowane do specjalistycznych potrzeb i wymagań Klientów.

Skupiamy wysokiej klasy specjalistów branży IT – developerów, architektów rozwiązań operujących
wiedzą inżynieryjną z zakresu teleinformatyki oraz analityków biznesowych i kierowników projektu.
Posiadana wiedza i zdobyte przez lata doświadczenia pozwalają nam tworzyć software skrojony na miarę
– dostosowany do oczekiwań naszych klientów.

Elektrycznie

Softblue S.A. dysponuje szeregiem inżynierów wykonawców oraz projektantów, jak i również siecią
sprawdzonych i solidnych podwykonawców.Realizujemy projekty zróżnicowane pod kątem ich wielkości i
złożoności.

Wykonujemy projekty i realizacje między innymi:

  • instalacji elektrycznych, oświetleniowych, fotowoltaicznych,
  • instalacji strukturalnych,
  • systemów sygnalizacji włamania i napadu,
  • systemów kontroli dostępu,

AirDron

Kontrola poziomu zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w miastach, jest współcześnie ze względów zdrowotnych koniecznością. Spaliny przedostają się do środowiska z różnych źródeł – czasem trudno dostępnych dla konwencjonalnych metod badawczych.

Zawsze możesz zapytać.

Studia wykonalności projektów (feasibility study) opracowujemy dla wszystkich rodzajów inwestycji – informatycznych, przemysłowych, infrastrukturalnych handlowych i usługowych, ochrony środowiska.

Posiadamy bogate doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych. Znamy rozwiązania obejmujące procedury wydatkowania środków, przebiegu przetargu czy udzielania koncesji wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych i dyrektyw Unii Europejskiej.

Projekt "Kujawsko-Pomorski Klaster ICT", którego inicjatorami i współtwórcami jesteśmy, otrzymał ponad 475 tys. zł dofinansowania. Środki pochodzą z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej

Styczeń 2015 r.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.