case studies

Rodzina platform BSP INNOLOT

Kto nam zaufał?

Polska Grupa Zbrojeniowa to spółka holdingowa powołana przez rząd polski w celu zjednoczenia polskich państwowych przedsiębiorstw zbrojeniowych. Siedziba tej grupy mieści się w Radomiu. Grupa obejmuje ponad 30 firm odpowiedzialnych za różne zadania rządowe, w tym usługi wojskowe.

Z czym się zmierzyliśmy?

Nasz klient zapytał o wdrożenie bezzałogowej platformy latającej do obserwacji i badania środowiska. To był wymagający projekt, ponieważ musieliśmy stworzyć kompleksową platformę wyposażoną w różnorodne funkcje.

Kto podjął wyzwanie?

Całkowita liczba osób zaangażowanych w projekt wynosi około 40 osób, w tym:

 • Menadżer Produktu
 • Kierownik Projektu
 • Lider Zespołu i Inżynier Wsparcia Projektu
 • Programiści Oprogramowania Wbudowanego
 • Inżynierowie ds. Zgodności i Optoelektroniki
 • Projektanci Elektroniki i Projektanci Mechaniczni
 • Programiści Oprogramowania i Testerzy Oprogramowania
 • Architekci Systemowi i Inżynierowie Testów
 • Projektanci Interfejsu Użytkownika (UI/UX)
 • Projektanci Przemysłowi i Inżynierowie Montażu
 • Inżynierowie ds. Projektowania Układów RF
 • Kontrolerzy Jakości
 • Chemik i Operator UAV (bezzałogowej platformy latającej)
 • Inżynierowie Wsparcia Serwisowego
 • Inżynierowie Obsługi Pomocy Technicznej i Inżynierowie Dokumentacji
 • Technologowie Elektroniki i Technolodzy Mechaniczni.

Nasze rozwiązanie!

W odpowiedzi na potrzeby klienta  stworzyliśmy następujące typy platform UAV (bezzałogowych platform lotniczych):

 • Platforma Patrolowa – wyposażona w elektrooptyczne głowice z czujnikami światła i podczerwieni.
 • Platforma Badawcza – wyposażona w tace przeznaczone do analizy zanieczyszczenia powietrza.
 • Platforma Badawcza – wyposażona w specjalistyczne czujniki umożliwiające ocenę zanieczyszczenia środowiska przez substancje chemiczne na miejscu.
 • Platforma Badawcza – wyposażona w system pobierania próbek do analizy chemicznej.
 • Platforma Badawcza – wyposażona w kamerę NDVI do oceny stopnia rozkładu biologicznej flory.
 • Zjednoczona Platforma Eksploracyjna – składająca się z Przekaźnika (platformy nośnej sygnału) i Mini-Obserwatora wyposażonego w lekką kamerę do monitorowania wnętrz budynków.
 • Platforma Fotogrametryczna – wyposażona w autorski system nawigacji obrazowej, umożliwiający poruszanie się w trudno dostępnych obszarach.

Co z tego wyszło?

Zbudowaliśmy unikalne i globalnie innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do ochrony środowiska. #SoftBlueTeam jest dzięki temu prawdziwym ekspertem w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń powietrza i wody.

Tech stack projektu

C++
Python
ISM (Industrial, Scientific, and Medical radio bands)
GPS (Global Positioning System)
USB (Universal Serial Bus)
Ethernet przez ISM (Industrial, Scientific, and Medical radio bands)
SBUS (Serial Bus)
CAN (Controller Area Network)
LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)

Szczegóły

System został zbudowany na bazie 6-warstwowych płytek PCB (płytki obwodów drukowanych). Oprogramowanie użyte:

Aplikacja rozwinięta w środowisku Qt w językach C++ i QML.

 • Oprogramowanie działające na systemie Linux w językach C++ i Python.
 • Firmware dla urządzeń napisany w języku C.

Przykładowe protokoły komunikacyjne, które wykorzystaliśmy:

ISM (Industrial, Scientific, and Medical radio bands) |  GPS (Global Positioning System) | USB (Universal Serial Bus) | Ethernet przez ISM (Industrial, Scientific, and Medical radio bands) | SBUS (Serial Bus) | HDMI (High-Definition Multimedia Interface) | CAN (Controller Area Network) | LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)

Czujesz inspirację do działania?
#SoftBlueTeam pomoże Ci osiągnąć sukces na miarę Twojej firmy!

skontaktuj się z nami

Jakie perspektywy?

Obecnie rozszerzamy potencjalne zastosowania naszych zbudowanych systemów oraz zdobytej wiedzy, co prowadzi do powstawania nowych projektów. Nasze zespoły nauczyły się tworzyć kompleksowe rozwiązania, łącząc sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu realizujemy dziś bardziej zaawansowane projekty, gdzie nietypowe podejście jest kluczem do rozwiązywania problemów technicznych. Zdobyliśmy wiedzę na temat warunków środowiskowych oraz wysokich standardów, jakie zaawansowane systemy muszą spełniać.

Sam projekt jest zdecydowanie perspektywiczny. Systemy są rozwijane i dostosowywane do wszystkich potrzeb użytkownika.

#SoftBlueTeam
zmienia świat na lepszy

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z zespołem, który łączy software, hardware, embedded oraz nowoczesne technologie, aby tworzyć rozwiązania o długotrwałym wpływie biznesowym, społecznym i środowiskowym, to właśnie znalazłeś idealnego partnera.

skontaktuj się