Iwona Gugałka

Content Expert

22.05.2023 ok. 5 minut
BLOG
Urządzenia do badania jakości powietrza
Eco solutions /

Skontaktuj się

Chciałbyś dopowiedzieć coś do tematu, co będzie miało wpływ na przyszłość?

Kontakt

Urządzenia do badania jakości powietrza

Ze względu na rosnący problem smogu w Polsce coraz więcej instytucji, organizacji oraz osób prywatnych jest zainteresowanych monitoringiem jakości powietrza. Producenci, odpowiadając na potrzeby rynku, oferują szeroki wachlarz urządzeń do badania zanieczyszczenia powietrza wyposażonych w mniej i bardziej zaawansowane czujniki, przeznaczone do pomiarów wewnętrznych lub zewnętrznych, stacjonarne bądź mobilne, do pomiarów punktowych lub obszarowych. W zależności od tego, na które urządzenie padnie wybór, można spodziewać się innego stopnia dokładności i wiarygodności wyników.

Urządzenia do badania PM2.5 i PM10

Rozwiązania do monitoringu jakości powietrza mogą mierzyć różne frakcje pyłu i mieć inne zakresy pomiaru. Same urządzenia różnią się między sobą budową, zastosowanymi materiałami, technologiami i wynikającymi z tego możliwościami, przeznaczeniem oraz oczywiście ceną.
Wśród pyłów najczęściej mierzone są pyły PM2.5 i PM10, które są głównym składnikiem smogu. Ze względu na niewielkie rozmiary te cząstki pyłu są szczególnie szkodliwe – łatwo przenikają do układów i narządów wewnętrznych. Wspomniane frakcje pyłu można mierzyć wewnątrz pomieszczeń, przy użyciu domowych czujników, jak również na zewnątrz ? wykorzystywane są do tego stacje pomiarowe (pomiary tego typy wykonuje WIOŚ), drony z głowicami pomiarowymi jak również mobilne stacje diagnostyczne, wykonujące pomiary obszarowe.

Czujniki pyłów PM2.5 i PM10 – jak przebiega pomiar?

W zależności od wybranego urządzenia pomiarowego jest kilka metod pomiaru pyłów:

  • grawimetryczna – poborniki pyłowe zasysają powietrze i przepuszczają je przez filtry, które są co dobę wymieniane na nowe. Wyjęte filtry trafiają do laboratorium i są ponownie ważone (wcześniej były ważone przez montażem w pobornikach) stężenia pyłów są wyliczane na bazie różnic w ważeniu oraz przy uwzględnieniu danych o prędkości przepływu powietrza w poborniku pyłów,
  • automatyczna – mierniki na bieżąco przesyłają dane do placówek, które koordynują pomiary (np. stacje WIOś),
  • fotometria laserowa – pyłomierze działające w oparciu o rozproszeniową fotometrię laserową charakteryzują się wysoką dokładnością pomiarów i szybkością działania. Powietrze, przy użyciu specjalnej pompy, jest zasysane do aparatu i dalej przechodzi przez komorę pomiarową. W ciągu kilku sekund wyniki badania są wyświetlane na ekranie (dołączonym w zestawie do urządzeń pomiarowych tj. AirDron).

Pomiary jakości powietrze

  • Badanie dymu z kominów, analiza próbek dymu
  • Monitoring jakości powietrza w miastach i gminach
  • Mobilny system do badania jakości powietrza

Głowice, czujnik do badania smogu z drona

SoftBlue SA posiada w ofercie 4 autorskie głowice do pomiaru jakości powietrza, które zostały zaprojektowane pod konkretne modele dronów. Różnice dotyczą m. in. masy, materiału, z którego wykonana jest obudowa oraz dodatkowych funkcjonalności.

Głowica AirDron umożliwia:

  • badanie pyłów zawieszonych – opiera się o metodę laserowej fotometrii rozproszeniowej. Cząsteczki pyłu są dzielone na 24 frakcje, co umożliwia precyzyjne oszacowanie zawartości PM1, PM2.5 i PM10 a także ? w razie potrzeby – wydzielenie dodatkowych rozmiarów frakcji,
  • analiza gazów – czujniki elektrochemiczne są zabudowane w komorze gazowej. Podstawowy zestaw zawiera czujniki gazów: chlorowodór HCL, siarkowodór H2S, cyjanowodór HCN, amoniak NH3 oraz formaldehyd CHCO. W zależności od potrzeb, można dowolnie modyfikować skład zestawu,
  • analiza Lotnych Związków Organicznych (VOC) – wykonywana przy użyciu lampy PID, która jest najdokładniejszym z obecnie dostępnych narzędzi do pomiaru LZO,
  • poszczególne modele dają dodatkowe możliwości, np. pobieranie próbek powietrza do worka i prowadzenie dalszych badań w laboratorium SoftBlue SA,

Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu działania urządzeń do analizy jakości powietrza oraz przykładowych konfiguracji głowicy pomiarowej skontaktuj się z doradcą SoftBlue.

Pomiary jakości powietrza

Pomiary jakości powietrza przy pomocy Drona antysmogowego wykonuje się w celu oszacowania ilości pyłów zawieszonych w powietrzu w tym pyłów PM 10 oraz pyłów PM 2,5 czyli badanie smogu. Drony wyposażone w głowice pomiarową AirDron idealnie nadają się do monitorowani jakości powietrza w miastach oraz gminach w tym do badania dymu z komina, takie badanie są często wykonywane przez straż miejską lub Ekopatrole. Drony antysmogowowe są coraz częściej na wyposażeniu służb, które są odpowiedzialne za walkę ze smogiem, coraz częściej można zaobserwować latające drony na domami w sezonie grzewczym.

Sprawdź!
Usługi badania jakości powietrza lub zakupu drona antysmogowego – Zadzwoń lub napisz do nas!
Tel: +48 663 522 491
E-mail: pmatczak@softblue.pl

w SoftBlue zmieniamy świat na lepszy. Bądz częścią dobrej transformacji!

Poznaj rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę.

skontaktuj się