CZCIONKA:
KONTRAST:

Urządzenia do badania jakości powietrza

Dron smogowy

Głowica do badania jakości powietrza

Ze względu na rosnący problem smogu w Polsce coraz więcej instytucji, organizacji oraz osób prywatnych jest zainteresowanych monitoringiem jakości powietrza. Producenci, odpowiadając na potrzeby rynku, oferują szeroki wachlarz urządzeń do badania zanieczyszczenia powietrza ? wyposażonych w mniej i bardziej zaawansowane czujniki, przeznaczone do pomiarów wewnętrznych lub zewnętrznych, stacjonarne bądź mobilne, do pomiarów punktowych lub obszarowych. W zależności od tego, na które urządzenie padnie wybór, można spodziewać się innego stopnia dokładności i wiarygodności wyników.

Urządzenia do badania PM2.5 i PM10

Rozwiązania do monitoringu jakości powietrza mogą mierzyć różne frakcje pyłu i mieć inne zakresy pomiaru. Same urządzenia różnią się między sobą budową, zastosowanymi materiałami, technologiami i wynikającymi z tego możliwościami, przeznaczeniem oraz oczywiście ceną.
Wśród pyłów najczęściej mierzone są pyły PM2.5 i PM10, które są głównym składnikiem smogu. Ze względu na niewielkie rozmiary te cząstki pyłu są szczególnie szkodliwe – łatwo przenikają do układów i narządów wewnętrznych. Wspomniane frakcje pyłu można mierzyć wewnątrz pomieszczeń, przy użyciu domowych czujników, jak również na zewnątrz ? wykorzystywane są do tego stacje pomiarowe (pomiary tego typy wykonuje WIOŚ), drony z głowicami pomiarowymi jak również mobilne stacje diagnostyczne, wykonujące pomiary obszarowe.

Czujniki pyłów PM2.5 i PM10 – jak przebiega pomiar?

W zależności od wybranego urządzenia pomiarowego jest kilka metod pomiaru pyłów:

  • grawimetryczna – poborniki pyłowe zasysają powietrze i przepuszczają je przez filtry, które są co dobę wymieniane na nowe. Wyjęte filtry trafiają do laboratorium i są ponownie ważone (wcześniej były ważone przez montażem w pobornikach)  stężenia pyłów są wyliczane na bazie różnic w ważeniu oraz przy uwzględnieniu danych o prędkości przepływu powietrza w poborniku pyłów,
  • automatyczna – mierniki na bieżąco przesyłają dane do placówek, które koordynują pomiary (np. stacje WIOś),
  • fotometria laserowa – pyłomierze działające w oparciu o rozproszeniową fotometrię laserową charakteryzują się wysoką dokładnością pomiarów i szybkością działania. Powietrze, przy użyciu specjalnej pompy, jest zasysane do aparatu i dalej przechodzi przez komorę pomiarową. W ciągu kilku sekund wyniki badania są wyświetlane na ekranie (dołączonym w zestawie do urządzeń pomiarowych tj. AirDron).

AirDron - dron antysmogowy do badania jakości powietrza


  • Badanie dymu z kominów, analiza próbek dymu
  • Monitoring jakości powietrza w miastach i gminach
  • Mobilny system do badania jakości powietrza

Wyślij zapytanie

Głowice, czujnik do badania smogu z drona

SoftBlue SA posiada w ofercie 4 autorskie głowice do pomiaru jakości powietrza, które zostały zaprojektowane pod konkretne modele dronów. Różnice dotyczą m. in. masy, materiału, z którego wykonana jest obudowa oraz dodatkowych funkcjonalności.

Głowica AirDron umożliwia:

  • badanie pyłów zawieszonych – opiera się o metodę laserowej fotometrii rozproszeniowej. Cząsteczki pyłu są dzielone na 24 frakcje, co umożliwia precyzyjne oszacowanie zawartości PM1, PM2.5 i PM10 a także ? w razie potrzeby – wydzielenie dodatkowych  rozmiarów frakcji,
  • analiza gazów – czujniki elektrochemiczne są zabudowane w komorze gazowej. Podstawowy zestaw zawiera czujniki gazów: chlorowodór HCL, siarkowodór H2S, cyjanowodór HCN, amoniak NH3 oraz formaldehyd CHCO. W zależności od potrzeb, można dowolnie modyfikować skład zestawu,
  • analiza Lotnych Związków Organicznych (VOC) – wykonywana przy użyciu lampy PID, która jest najdokładniejszym z obecnie dostępnych narzędzi do pomiaru LZO.
  • poszczególne modele dają dodatkowe możliwości, np. pobieranie próbek powietrza do worka i prowadzenie dalszych badań w laboratorium SoftBlue SA,

Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu działania urządzeń do analizy jakości powietrza oraz przykładowych konfiguracji głowicy pomiarowej skontaktuj się z doradcą SoftBlue.