Iwona Gugałka

Content Expert

05.06.2023 ok. 5 minut
BLOG
Oprogramowanie medyczne dla przychodni oraz szpitali
Telekomunikacja /

Skontaktuj się

Chciałbyś dopowiedzieć coś do tematu, co będzie miało wpływ na przyszłość?

Kontakt

Oprogramowanie medyczne

Systemy medyczne projektowane przez SoftBlue SA to narzędzia ułatwiające zarządzanie i funkcjonowanie jednostek służby zdrowia. Są one owocem wieloletniej współpracy z personelem medycznym i administracyjnym, który dostarcza najtrafniejszych uwag i pomysłów. Nasze system cały czas podlegają dalszemu rozwojowi- tak aby w pełni sprostać potrzebom i oczekiwaniom klientów. Zadaniem systemów jest uproszczenie i przyspieszenie pracy placówki, a co za tym idzie poprawa efektywności jej działania.

Rodzaje systemów dla medycyny

HIMS – szpitalny system informacyjny – służy do zarządzania medycznymi, administracyjnymi, finansowymi i prawnymi aspektami funkcjonowania szpitala,

RIMS – radiologiczny system informacyjny – skupia się na procedurach wykonywanych w obszarach diagnostyki obrazowej – obsługuje rejestrację i zlecenia a także współpracuje z systemem PACS,

PIMS – farmaceutyczny system informacyjny – wspomaga pracę apteki szpitalnej poprzez ułatwienie prowadzenia gospodarki lekowej i ewidencję planowania oraz realizowania terapii lekowych,

LIMS – laboratoryjny system informacyjny – wspiera wykonywanie testów oraz ich weryfikację, interpretację i udostępnienie wyników jednostce zlecającej.

Voicebot – asystent głosowy ułatwiający i automatyzujący kontakt i obsługę pacjentów.

Voicebot medyczny dla przychodni

EasyBot to głosowy asystent, który usprawnia komunikację z pacjentami oraz przyspiesza proces obsługi klienta. Medyczny asystent głosowy zbudowany jest z kilku warstw, które umożliwiają mu rozumienie ludzkiej mowy i kontekstu wypowiedzi, a za pomocą zdefiniowanych intencji, przeprowadzenie pełnego scenariusza rozmowy i raportowania o jej rezultacie.

Integracja bota głosowego z systemem HIS placówki medycznej umożliwi automatyzację wszystkich procesów związanych z obsługą pacjenta, takich jak umawianie i potwierdzanie wizyt, zamówienia recept, przeprowadzanie wywiadu wstępnego, czy kontakt z lekarzem w sytuacjach awaryjnych.

System LIMS

Laboratory Management System to innowacyjne rozwiązanie automatyzujące pracę każdego nowoczesnego laboratorium. Opiera się na serwerowym oprogramowaniu i pozwala usprawnić codzienną organizację pracy.

Kluczowe funkcje oprogramowania LIMS to między innymi:

 • obsługa przepływu pracy,
 • śledzenie danych,
 • elastyczna architektura,
 • interfejsy wymiany danych, które w pełni wspierają użycie w środowiskach podlegających regulacjom (normy, ustawy),
 • zaawansowana ewidencja i śledzenia próbek,
 • automatyczne harmonogramowanie badań,
 • raportowanie wprost z systemu.

Wszystkie te kwestie sprawiają, że system LIMS jest prosty w użyciu, adresuje kluczowe potrzeby w zakresie usprawnienia pracy laboratorium oraz co najważniejsze – pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnych błędów. Możliwość integracji ze sprzętem laboratoryjnym różnych producentów sprawia, że autorski system LMS firmy SoftBlue dopasowuje się doskonale do istniejącego środowiska laboratorium, na zasadzie ewolucji a nie rewolucji. Dzięki modułowej budowie dostosowywanie może postępować w pożądanym przez klienta tempie i w zaplanowanych wcześniej obszarach.

Oprogramowanie medyczne dla przychodni – case study

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku – przychodnie

W ramach projektu wdrożony został Zintegrowany System Informatyczny dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku obejmującego 2 lokalizacje – dwie przychodnie.

Cały projekt zrealizowany był w bardzo krótkim czasie 8 tygodni. W tym okresie zostały wykonane migracje danych z dotychczasowych dwóch systemów informatycznych do jednego spójnego systemu.

Medyczne systemy informatyczne – moduły:

 • Przychodnia – rejestracja, deklaracje POZ,Przychodnia – statystyka/ rozliczenia z płatnikami,
 • Przychodnia – gabinet lekarski,
 • Przychodnia – gabinet zabiegowy,
 • Przychodnia – gabinet okulisty,
 • Przychodnia – gabinet medycyny pracy,
 • Przychodnia – gabinet stomatologiczny,
 • Przychodnia – pracownia diagnostyczna,
 • Przychodnia – punkt pobrań,
 • Przychodnia – prowizja lekarza,
 • Przychodnia – sprzedaż usług medycznych,
 • Przychodnia – rehabilitacja – planowanie zabiegów,
 • Przychodnia – rehabilitacja – pracownia rehabilitacyjna,
 • Archiwum dokumentacji medycznej podpisanej cyfrowo,
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna – podpis elektroniczny i certyfikaty,
 • Wspomaganie rozliczeń umów AOS i JGP,
 • Przychodnia – ankiety, zarządzanie dokumentacją bezpieczeństwa,
 • Baza leków – odpłatności leków,
 • Pracownia Radiologiczna RIS,
 • Serwery PACS.

W ramach powyższych modułów zostały zrealizowane i wdrożone e-usługi dostępne dla pacjenta:

 • E-rejestracja,
 • E-komunikacja – telemedycyna,
 • E-recepta,
 • E-dokumentacja,
 • E-kontrahent,
 • E-laboratorium,
 • E-terminarz wizyt,
 • E-kopia bezpieczeństwa,
 • Portal informacyjny dla przychodni.

Laboratorium Ochrony Środowiska w PERN S.A.

W 2019 roku Laboratorium Ochrony Środowiska w PERN S.A. rozpoczęło przygotowania do certyfikacji jakości swoich badań przez PCA. Wdrożenie systemu informatycznego LIMS, który z jednej strony spełniłby restrykcyjne wymagania norm, a z drugiej nie zaburzył istniejących już i utartych procesów okazało się wyzwaniem bardziej organizacyjnym niż technologicznym.

Wdrożenie zostało rozpoczęte od zautomatyzowanego rejestru próbek oraz harmonogramowania ich poboru. Specyficzny charakter pracy tego laboratorium spowodował, że praca nad dopasowaniem mechanizmów budowy harmonogramu odbyła się zgodnie z pryncypiami SCRUM, w kilku iteracjach cyklicznie dostarczanego do testów oprogramowania.

Wdrożenie nowych narzędzi zostało zorganizowane na zasadzie płynnego przejścia z papierowej dokumentacji do systemowego zarządzania próbkami, badaniami, raportami i numeracją wszystkich obiektów. Rejestry elektroniczne i papierowe były przez krótki czas prowadzone równolegle. Przełomowym momentem dla pracy laboratorium był audyt PCA, po którym laboratorium zdecydowało się przejść już w pełni na system elektroniczny. Ze względu na charakterystyczną sezonowość badań, początkowa faza wymagała ścisłej współpracy zespołu Klienta i SoftBlue SA w celu udrożnienia kumulacji dokumentów w nowych elektronicznych procesach obsługi. Gdy kolejka oczekujących do realizacji dokumentów i nowy sposób działania ugruntował się w organizacji, pracownicy laboratorium zaczęli dostrzegać możliwości jeszcze większego usprawnienia procesów mających miejsce na co dzień w ich pracy. Zaowocowało to pakietem prac dodatkowych, które równolegle z obsługą bieżących zgłoszeń zostały zrealizowane w zaplanowanym terminie i przyniosły założone efekty.

w SoftBlue zmieniamy świat na lepszy. Bądz częścią dobrej transformacji!

Poznaj rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę.

skontaktuj się