Wyjątkowi ludzie
i projekty

Praca to miejsce, w którym spędzamy dużo czasu, dlatego nie chcemy tworzyć tylko kodu czy kolejnych warstw płytek PCB. Jesteśmy zaangażowani w to, co robimy. Lubimy swoje towarzystwo i cieszy nas możliwość obserwowania finalnych efektów naszych starań. Kierujemy się wartościami, które ułatwiają nam kreowanie jakości, po którą wracają do nas klienci. W jaki sposób ją tworzymy?

Dobre praktyki #SoftBlueTeam

1

Klienci

Cenimy partnerstwo i wspólnie wyznaczone cele. Rozumiemy potrzeby klientów i wiemy, że razem łatwiej osiągnąć zamierzony efekt. Nasi inżynierowie projektując rozwiązania wybiegają naprzód – biorą pod uwagę różne czynniki, w tym niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność proponowanych podzespołów czy działań.

2

Jakość

Która dotyczy nie tylko kodu. Choć code review to oczywista oczywistość, to kontrola jakości w elektronice, testy i pair programming w warstwie niskopoziomowej są równie ważne.

3

Agile

Jesteśmy agile i sprawnie reagujemy na zmiany, które są częściej codziennością niż wyjątkiem w świecie biznesu. Sprinty, regularne spotkania i rozmowy, dema dla klienta to istotna część naszej pracy.

4

Jest Git?

Zdecydowanie tak! A tak na poważnie, kontrola wersji to obowiązkowy punkt naszej pracy. Branchowanie ważne niczym śniadanie!

5

Testowanie

Aby dostarczać jakość niezbędna jest druga osoba, która wychwyci umykające drobiazgi. Czasem to pomocna dłoń testera, innym razem testy automatyczne (i ktoś, kto je w swej dobroci napisał), a jeszcze innym konieczna będzie specjalistyczna aparatura do testowania elektroniki.

Techstack #SoftBlueTeam

Lubimy podnosić wysoko poprzeczkę – także w technologiach, które widzisz poniżej. Cały czas rozwijamy wiedzę i kompetencje. #masterwork Nie oznacza to, że zamykamy się na nowe. Wyjściowy techstack i elastyczność w każdym use case daje nieograniczone możliwości tworzenia!

technologie w programowaniu
wysokopoziomowym
back-end

Java

Ruby

PHP

Python

.NET

C#

Go

Symfony
FRONT-end

Java Script

HTML

React JS

Angular

Type Script
MOBILE

React JS

Java

Swift

Kotlin
CLOUD

AWS

Kubernetes

Docker

Google Cloud Platform
DATABASES

Postgre SQL

MySQL

Oracle

Cockroach

IBM

Kafka
Wytwarzanie elektroniki
i programowanie niskopoziomowe
Schematics and PCB Design
Altium Designer
KiCAD
Architectures/
Processor families
ARM Cortex M4 (STM32F4/STM32L4)
ARM Cortex M3 (STM32F3)
ARM Cortex M7 (STM32F7)
ARM Cortex M0 (STM32F0/STM32L0)
STM32MP1
Multi-core Cortex A9 (Xilinx Zynq)
FPGA
ESP8266
ESP32
AVR
MSP430
Raspberry
Pi
PIC
Industrial
interfaces
design
CAN
Ethernet
RS486
RS232
LVDS
USB
Wireless
communication
WiFi
ISM
BLE

Nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe

Naszą jakość buduje wykwalifikowana kadra oraz nowoczesne wyposażenie laboratoryjno-technologiczne. Zwieńczeniem naszego podejścia i #masterwork jest status Centrum Badawczo-Rozwojowego, nadany w 2016 r. i podtrzymany kolejnymi decyzjami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dzięki niemu możemy wykonywać prace B+R na zasadach tożsamych z uczelniami wyższymi.

Umiejętne wykorzystanie eksperckiej wiedzy do tworzenia nowych produktów i usług przekłada się na sukces naszej spółki i systematyczny wzrost przewagi konkurencyjnej. Nasze autorskie rozwiązania wykorzystywane są zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne.

Nasz CBR będzie świetnym wsparciem w ramach realizacji projektów wpisujących się m.in. w Bony na Innowacje. Mamy też uprawnienia do wydawanie opinii o innowacyjności.

 

Mamy szeroko wyposażoną strukturę
do badań klimatycznych i środowiskowych, m.in.

 • Komora klimatyczna Kambič typu „walk-in”,
 • Kamera termowizyjna FLIR,
 • Mikrowaga Radwag MYA 0,8/3.4Y,
 • Licznik cząstek TSI OPS3330,
 • Mikroskop fluorescencyjny.

Nasze laboratorium chemiczne posiada:

 • Real Time PCR,
 • Chromatograf gazowy,
 • Dygestorium,
 • Czytnik absorbancji ELISA.

Laboratorium elektroniczne:

 • Oscyloskop Tektronix MDO Serii 3000,
 • Analizatory widm,
 • Cyfrowy mikroskop inspekcyjny,
 • Przenośne oscyloskopy,
 • Przepływomierz gazu.

Badania EMC

Laboratorium oferuje badania urządzeń pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej, w tym:

 • odporności na zaburzenia promieniowania,
 • odporności na zaburzenia przewodzenia,
 • emisji promieniowanej,
 • emisji przewodzonej.

Projektowanie oraz wykonywanie
układów elektronicznych elementów
mechanicznych

Projektujemy i wykonujemy dokumentacje w środowisku Altium Designer, uruchomienia prototypów i małoseryjnej produkcji układów elektronicznych. Zajmujemy się tworzeniem elementów mechanicznych i obudów (od projektu do wykończenia) wraz z dokumentacją techniczną w środowisku Solid Edge.

Produkcja prototypowa
i małoseryjna

 • Drukarka HBOT 3D F300 (FDM)
 • Drukarka Zotrax M300 Dual

Diagnostyka drganiowa oraz wyważanie
wirników w łożyskach własnych.

 • Miernik i analizator drgań MBJ Electronics DIAMOND 401B

Miernik i analizator drgań MBJ Electronics DIAMOND 401B umożliwiający podstawowe pomiary drgań, prędkości obrotowej oraz fazy jak również zaawansowaną analizę częstotliwościową czy rejestrację odczytów.

Etapy realizacji projektów

Software

 • Spotkania (biznesowe i techniczne)
 • Wybór narzędzi
 • Architektura oprogramowania
 • Projektowanie oprogramowania
 • Implementacja software’u
 • Testowanie
 • Finalny audyt
 • SLA
 • Dalszy rozwój oprogramowania

Hardware

 • Ocana wykonalności projektu i ustalenie wymagań
 • Testy inżynierskie
 • Prototypy funkcjonalne (PoC) i schematy
 • Integracja oraz projekt płytek (PCB)
 • Projekt i wykonanie prototypu obudowy
 • Produkcja prototypu
 • Rozwój oprogramowania wbudowanego (ES)
 • Testy funkcjonalne i zgodności
 • Certyfikacja
 • Produkcja małoseryjna

Nasze podejście

Świadomie wybieramy nowoczesną architekturę, bazującą na podejściu cloud-native oraz serverless. Wiemy jak ważne jest automatyczne skalowanie i HA. Jeśli jednak z jakichś względów (kwestie obliczeniowe, koszty czy innego typu ograniczenia) nie jest to najlepsze rozwiązanie, wybieramy kontenery i Kubernetes, który pomaga uruchomić i okiełznać systemy rozproszone o wysokiej niezawodności w duchu Cloud Agnostic.

Jesteśmy miłośnikami mikroserwisów, ale kłamstwem byłoby stwierdzenie, że jest to miłość bezgraniczna. Umiemy zauważać ich wady i nie boimy się sięgać po monolit – byle byłby modularny. Podczas podejmowania decyzji odnośnie architektury i wzorców projektowych przyświecają nam dobre praktyki definiowane w Well-Architecture Framework i 12 factor app metodology a ADRy to nam z ręki jadły ;).

IaC (Infrastructure as Code)

To podejście, które wdrażamy na co dzień. Dlaczego? Ponieważ umożliwia realizację prawdziwego DevOpsu; otwiera wrota do Continous Deployment i Blue-Green Deployment. Chętnie wplatamy w pipeline’y lintery i narzędzia do statycznej analizy kodu także pod kątem bezpieczeństwa, tak by wygospodarować miejsce między Dev a Ops także na Sec.

Jak wygląda nasza komunikacja? Tajemnicy zespołowej nie zdradzimy, ale możemy za to powiedzieć, że front z back-endem często rozmawia z pomocą GraphQL. Szczególną przyjemność znajdujemy w wykorzystywaniu subskrypcji, bo pozwalają nam osiągnąć szczególną harmonię pomiędzy frontem a backendem.

Lubimy różnorodność i polyglot persistence – do różnego typu uwarunkowań i wyzwań rozważnie dopieramy języki programowania i narzędzia technologiczne. Dostosowujemy bazy danych pod mikroserwis, czy idąc jeszcze dalej, czasem pod dany use case. Nie mamy skrupułów w trzymaniu danych ani w relacyjnych ani dokumentowych bazach danych. Nie boimy się trzymać danych w event store ani w plikach, ale nie chcemy być odważni jak ten ślepy koń -dobieramy narzędzia tak, by sprawnie pokonywać przeszkody a nie się na nich rozbijać.

Język programowania

Można powiedzieć, że jesteśmy prawdziwymi poliglotami. Używamy z równą przyjemnością Kotlina, Type Scripta, Pythona, C#, Go, C++, Javy ze Scriptem i bez i – co ważnie – nie boimy się poznawać nowych języków. Niezależnie od tej otwartości, mamy także swoich ulubieńców, w których się specjalizujemy. W zespołach mamy prawdziwych ekspertów, którzy na poszczególnych technologiach zęby zjedli i zawsze chętnie dzielą się swoim doświadczeniem.

CI/CD

To u nas nie tylko element ogłoszenia rekrutacyjnego. Stawiamy na jakość, którą rozumiemy jako coś więcej niż testy jednostkowe i integracyjne. To także formatowanie kodu, audyty z zakresu wydajności czy bezpieczeństwa. Lubimy automatyzację i z chęcią posiłkujemy się nią tam, gdzie może wnieść prawdziwą wartość dodaną – i to nie tylko z własnego lenistwa . Testy E2E to must have.

Chmura

W naszych projektach przewijają się zarówno Azure i Google, ale najwięcej ostatnimi czasy działamy z AWSem. Szczególnie cenimy sobie narzędzia do IaaC, jak CDK oraz usługi pozwalające bufować niezawodne skalowalne rozwiązania w duchu serverless jak

DynamoDB, AppSync, S3, SQS, SNS. Jesteśmy mocno podjarani narzędziami wspierającymi budowanie rozwiązań IoT jak AWS IoT Core i IoT Greengrass