CZCIONKA:
KONTRAST:

CBRCentrum Badawczo
Rozwojowe

Nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe SoftBlue SA powstało, aby wspierać innowacyjność polskiej gospodarki i transfer nowoczesnych technologii. Jesteśmy jednym z najważniejszych w Polsce hubów technologii, który z sukcesem prowadzi badania naukowe i komercjalizuje ich efekty.

Polska gospodarka wymaga inwestycji w zaawansowane rozwiązania a nasz CB+R jest odpowiedzią na zbyt niską innowacyjność polskiej nauki i gospodarki w rankingach międzynarodowych. Wzmacniamy pozycję naszego kraju w tych obszarach poprzez sukcesywną realizację projektów o wysokiej szansie komercjalizacji oraz kierując ekspansję na rynki międzynarodowe.

Firma SoftBlue SA w 2016r. otrzymała status Centrum Badawczo-Rozwojowego. W 2019r. roku status ten został podtrzymany decyzją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nr 10/CBR/19. W tych latach Centrum Badawczo-Rozwojowe stało się bazą innowacyjności dla nowych projektów, które zaowocowały powstaniem spółek InventionMed oraz Milisystem, wprowadzających zaawansowane technologie do systemów szkoleniowych dla medycyny i wojska.
Centrum Badawczo-Rozwojowe posiada prawo do wykonywania prac badawczo-rozwojowych na zasadach tożsamych z uczelniami wyższymi.

Umiejętne wykorzystanie eksperckiej wiedzy do tworzenia nowych produktów i usług przekłada się na sukces naszej spółki i systematyczny wzrost przewagi konkurencyjnej  – naszym celem jest bycie głównym inkubatorem unikalnych rozwiązań technologicznych w Polsce. Kreatywność i podejście probiznesowe stanowią fundament naszych działań a  uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego jest zwieńczeniem wieloletnich doświadczeń, współpracy i nauki od najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.  Nasze autorskie rozwiązania wykorzystywane są zarówno przez instytucje publiczne oraz prywatne.