case studies

System zarządzania informacjami laboratoryjnymi (LIMS)

Kto nam zaufał?

 

Grupa PERN jest krajowym liderem logistyki surowcowo-paliwowej oraz strategiczną spółką gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tym samym i Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy naftowej. Bezpośrednim odbiorcą nowego oprogramowania było Laboratorium Ochrony Środowiska PERN S.A.

 

Z czym się zmierzyliśmy?

Laboratorium potrzebowało certyfikacji jakości swoich badań przez Polskie Centrum Akredytacji. Podstawowym wymaganiem była zmiana tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów i procesów biznesowych na nowoczesny, zautomatyzowany i bezpieczny elektroniczny rejestr próbek, raportów i obliczeń.

Kto podjął wyzwanie?

  • Analityk Biznesowy
  • Database Architect / Architekt Baz Danych
  • Software Developers / Programiści Deweloperzy
  • Software Testers / Testerzy Oprogramowania
  • Project Manager / Manager Projektu

Nasze rozwiązanie!

Kluczową rolę odegrali tutaj nasi analitycy biznesowy, którzy zaprojektowali metodę cyfrowej transformacji, będąc w ścisłym kontakcie z pracownikami klienta. Wdrożenie rozpoczęliśmy od automatyzacji rejestru próbek i planowania ich testowania. Specyfika laboratorium doprowadziła również do wypracowania mechanizmów tworzenia harmonogramów. Programiści i testerzy oprogramowania dostosowywali rozwiązanie do użytkownika krok po kroku, korzystając przy tym z podejścia AGILE.

 

Tech stack projektu

MS Office
.NET
MS SQL Server
Angular
MS Active Directory

Czujesz inspirację do działania?
#SoftBlueTeam pomoże Ci osiągnąć sukces na miarę Twojej firmy!

skontaktuj się z nami

Wartość, którą wnieśliśmy

Płynne przejście od dokumentacji papierowej do systemowego zarządzania informacjami o próbkach, badaniach, raportach i numeracji wszystkich obiektów. Rejestry elektroniczne i papierowe prowadzone równocześnie przez krótki okres czasu. Przełomowym momentem w był dla laboratorium audyt Polskiego Centrum Akredytacji. Po nim podjęto decyzję o całkowitym przejściu na system elektroniczny.

Jakie perspektywy?

Ciągłe doskonalenie oprogramowania oraz mnogość nowych pomysłów są motorem ścisłej współpracy pomiędzy nami a zespołem Klienta. Niemal co miesiąc powstają nowe wersje oprogramowania, odpowiadające dynamicznym potrzebom klienta.

#SoftBlueTeam
zmienia świat na lepszy

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z zespołem, który łączy software, hardware, embedded oraz nowoczesne technologie, aby tworzyć rozwiązania o długotrwałym wpływie biznesowym, społecznym i środowiskowym, to właśnie znalazłeś idealnego partnera.

skontaktuj się