case studies

Expense Analyser, czyli analizator wydatków

Kto nam zaufał?

 

Na współpracę z nami zdecydowała się międzynarodowa firma oferująca szeroki zakres usług w sektorze PropTech. Ich intencją było znalezienie innowacyjnego rozwiązania, umożliwiającego zarówno efektywne zarządzanie budynkami, jak i optymalizację kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i satysfakcji najemców. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych technologii działalność firmy ma również pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

Z czym się zmierzyliśmy?

Zmiany klimatu zwiększają presję na efektywność energetyczną zarówno w budynkach komercyjnych, jak i w produkcji przemysłowej. Kluczowe jest gromadzenie danych i wiedzy, opierając się na informacjach pochodzących z liczników energii i od ekspertów.

Istnieje globalna potrzeba dostarczania rozwiązań wspierających działania optymalizacyjne dla istniejących obiektów, o różnym stopniu zaawansowania instalacji technicznych. W tym przypadku pracowaliśmy właśnie nad takim rozwiązaniem.

Kto podjął wyzwanie?

  • Menadżer projektu,
  • Analityk Biznesowy,
  • Programista C++ (akwizycja danych),
  • Programista .Net (interfejs WWW),
  • Inżynier elektronik,
  • Naukowiec AI (algorytm ML),
  • Energetyk (know-how do analizy zużycia mediów),
  • Konstruktor mechanik (dedykowana obudowa).

Nasze rozwiązanie!

Celem projektu było stworzenie autonomicznego urządzenia analizującego zużycie energii i wody w zarządzanych budynkach.

W efekcie powstał Media Consumption Analyzer, czyli innowacyjny system przeznaczony do zbierania, rejestracji i analizy danych lokalnych z urządzeń należących do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Jest on całkowicie autonomiczny i umożliwia akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych oraz prezentację wyników analiz. Użytkownik otrzymuje dashboardy, które pozwalają mu poznać pola strat energii i określić potencjał optymalizacji.

 

Tech stack projektu

 

.NET
Influx DB
C++
Grafana
Kapacitor
3D Printer

Czujesz inspirację do działania?
#SoftBlueTeam pomoże Ci osiągnąć sukces na miarę Twojej firmy!

skontaktuj się z nami

Wartość, którą wnieśliśmy

Autonomiczne rozwiązanie, które analizuje dane z liczników mediów, aby zdiagnozować, gdzie i dlaczego traci się energię.

Jakie perspektywy?

Stworzenie nadrzędnego systemu analitycznego, które porównuje dane z wielu obiektów. Celem jest, by system ten był w stanie:

  • priorytetyzować inwestycje modernizacyjne,
  • przewidywać awarie maszyn na podstawie danych historycznych.

#SoftBlueTeam
zmienia świat na lepszy

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z zespołem, który łączy software, hardware, embedded oraz nowoczesne technologie, aby tworzyć rozwiązania o długotrwałym wpływie biznesowym, społecznym i środowiskowym, to właśnie znalazłeś idealnego partnera.

skontaktuj się