case studies

Szpitalny System Informacyjny

Kto nam zaufał?

Naszym Klientem są dwie największe wysokospecjalistyczne placówki medyczne o zasięgu ponadregionalnym (Szpital Uniwersytecki im. Antoniego Jurasza i Szpital Uniwersytecki im. Jana Biziela), projekt w całości nadzoruje Ministerstwo Zdrowia.  

Obie struktury organizacyjne szpitala składają się z 43 jednostek i oddziałów, oddziałów diagnostycznych oraz Zespołu Przychodni Specjalistycznych. Nasze szpitale przyjmują rocznie ponad 70 000 pacjentów i udzielają ponad 385 000 porad specjalistycznych. 

Z czym się zmierzyliśmy?

Przedmiotem umowy było opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego oraz jego integracja z systemami szpitalnymi, umożliwiające wdrożenie e-Usług: 

 • obróbka EDM 
 • e-rejestracja 
 • e-zamówienia 

Projekt obejmował wdrożenie elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej, uruchomienie nowych e-usług dla pacjentów, a także integrację z systemem informatycznym (HIS) funkcjonującym w szpitalach zgodnie z wymogami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz wymiany danych z e-usługami dla pacjentów. 

Zależało nam na integracji wdrożonych e-usług ze szpitalnym systemem: HIS, LIS, RIS. 

Kto podjął wyzwanie?

 • Architekci korporacyjni, 
 • Analitycy biznesowi, 
 • Analitycy systemowi, 
 • Deweloperzy oprogramowania, 
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa,
 • Testerzy kontroli jakości,
 • Menadżerowie projektu. 

Nasze rozwiązanie!

Opracowanie, wdrożenie systemu informatycznego oraz jego integracja z systemami szpitalnymi, umożliwiające wdrożenie e-Usług: 

 • Obróbka EDM (elektroniczna dokumentacja medyczna) 
 • e-rejestracja (rezerwacja wizyty) 
 • e-zamówienia, 

Zapewniliśmy integrację wymiany danych dostarczonego oprogramowania z systemem informatycznym szpitala (system HIS) oraz innymi systemami źródłowymi. 

Co z tego wyszło?

Wdrożone e-usługi ułatwiają pacjentom dostęp do konsultacji lekarskich. W portalu internetowym ma on możliwość rezerwacji i przeglądania swoje wizyt. Mają oni również dostęp do podsumowania swoich wizyt. Ponadto system zapewnia możliwość wyszukiwania i przeglądania zdarzeń medycznych oraz dokumentów medycznych indeksowanych w P1 wyprodukowanych przez inne podmioty. 

Nasze rozwiązanie jest kompatybilne z najnowszymi standardami wymiany danych, takimi jak HL7CDA. Umożliwia ono tworzenie, modyfikację, podgląd, anulowanie i wymianę dokumentacji medycznej w formacie PIK HL7 CDA oraz DICOM. 

System posiada repozytorium EDM, które umożliwia przechowywanie dokumentacji medycznej oraz udostępnianie jej podmiotom zewnętrznym przez XDS.b. Obsługuje on weryfikację dostępu do dokumentów indeksowanych w P1 oraz udostępnianie dokumentów. 

Intuicyjny interfejs zapewnia łatwość obsługi i pozwalają na szybkie wdrożenie personelu. 

Tech stack projektu

Python
PostgreSQL
Angular
NGINX

Czujesz inspirację do działania?
#SoftBlueTeam pomoże Ci osiągnąć sukces na miarę Twojej firmy!

skontaktuj się z nami

Wartość, którą wnieśliśmy

Najważniejszą wartością, jaką dodaliśmy, było wprowadzenie i archiwizacja elektronicznej dokumentacji medycznej w zintegrowanym rozwiązaniu EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stworzyliśmy scentralizowany dostęp do dokumentów z różnych systemów, aby umożliwić sprawne gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworząc bezpieczne, kompletne archiwum dokumentów. 

Umożliwiło to zdalne umawianie wizyt pacjentów. Dodatkowo mogą się oni samodzielnie umówić się na wizytę i uzupełnić swoje dane.  

System e-zamówień przekazuje zamówienia do realizacji przez podwykonawcę w formacie PIK HL7 CDA, HL7, DICOM. Są one odpowiednie dla danego dokumentu zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa. Moduł obsługuje wyspecjalizowane laboratoria, które umożliwiają outsourcing badań i rejestrację wyników w zależności od rodzaju badania. 

Dzięki wdrożeniu e-usług szpital usprawnił swoją komunikację z pacjentami i podwykonawcami. Pacjenci zyskali dostęp do elektronicznej rejestracji i sprawniejszy akces do dokumentacji medycznej. 

System umożliwia szybką wymianę aktualnych informacji pomiędzy placówką, pacjentami i podwykonawcami. Zapewnia również dostęp do historii medycznej pacjenta przez cały dzień i eliminuje potrzebę czasochłonnej dokumentacji papierowej. 

Nasze rozwiązanie oszczędza czas pacjentów i pracowników służby zdrowia. 

Jakie perspektywy?

We współpracy ze szpitalem planujemy tworzyć nowe rozwiązania i e-usługi. 

#SoftBlueTeam
zmienia świat na lepszy

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z zespołem, który łączy software, hardware, embedded oraz nowoczesne technologie, aby tworzyć rozwiązania o długotrwałym wpływie biznesowym, społecznym i środowiskowym, to właśnie znalazłeś idealnego partnera.

skontaktuj się