Iwona Gugałka
Content Expert

19.05.2023 ok. 5 minut

Walka ze smogiem w miastach:

Pomiary jakości powietrza

Smog to poważny problem aglomeracji miejskich i obszarów przemysłowych. Władze samorządowe, wspierane inicjatywami ogólnopolskimi oraz działaniami organizacji pozarządowych, aktywnie walczą ze zjawiskiem smogu oraz ograniczają jego wpływ na dobrostan mieszkańców. Co dokładnie robią i jakimi rozwiązaniami technologicznymi się wspierają?

Jak monitorować smog w miastach?

Rozwiązania do pomiaru jakości powietrza mierzą frakcje pyłów zawieszonych (najczęściej PM1, PM 2,5 i PM10) oraz określone gazy. Obecność i stężenia wspomnianych pyłów zawieszonych oraz szkodliwych gazów można wykryć z wykorzystaniem stacji pomiarowych (pomiary tego typy wykonuje WIOŚ), sensorów stacjonarnych, dronów z głowicami pomiarowymi, mobilnej stacji diagnostycznej Smogobus oraz czujników stacjonarnych. Urządzenia te różnią się przede wszystkim zastosowaniem – sensory stacjonarne umożliwiają monitorowanie poziomu zanieczyszczenia w regionie, Smogobus pozwala dokonywać pomiarów obszarowych i określać jak przemieszczają się toksyczne strugi gazowe/pyłowe, natomiast głowica pomiarowa umożliwia analizę dymu z kominów i ustalenie czy w konkretnej lokalizacji spalane są niedozwolone materiały i paliwa.

Jak samorządy mogą walczyć ze smogiem?

Samorządy mają do dyspozycji szereg działań, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do polepszenia jakości powietrza w miastach i gminach. Z jednej strony mogą to być aktywności ukierunkowane na likwidację palenisk węglowych, kontrolowanie gospodarstw domowych i obiektów prywatnych w zakresie jakości wykorzystywanych paliw oraz przestrzegania przepisów zabraniających spalania odpadów w piecach a także spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Koleją możliwością jest modernizacja sieci ciepłowniczej oraz termomodernizacja budynków. Takie aktywności mogą być wspierane przez akcje promocyjne a także stosowne przepisy ułatwiające przeprowadzenie i sfinansowanie modernizacji.
Miasta walczą ze smogiem także poprzez ograniczanie niskiej emisji, której źródłem jest komunikacja miejska – wymiana taboru na bardziej nowoczesny, tworzenie parkingów typu park&ride, parkingów oraz ścieżek dla rowerów, stref ograniczonego ruchu oraz promocja komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej to tylko kilka przykładów takich działań.

Zależy Ci na czystym powietrzu?
Mobilny system do badania jakości powietrza w miastach i gminach. Badanie dymu z kominów, analiza próbek dymu

Wyślij zapytanie

Dron antysmogowy oraz Smogobus – w jaki sposób ograniczają smog?

Dron antysmogowy cechuje się niespotykaną w ramach pozostałych rozwiązań możliwością wykrywania konkretnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza. Sprawdzanie czy prywatne gospodarstwa domowe przestrzegają przepisów i wykorzystują dozwolone paliwa jest dla Straży Miejskiej oraz Eko-patroli problematyczne – każdorazowa osobista interwencja w domu i szereg procedur formalnych to długa droga, bez gwarancji sukcesu. Tymczasem system antysmogowy AirDron pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc tj. komin i przeanalizowanie składu dymu. W ten sposób, w ciągu kilku sekund, funkcjonariusze mają dokładne wskazanie na ekranie tabletu i udają się osobiście tylko w wytypowane dronem miejsca. Smobogus to mobilna stacja diagnostyczna. Pozwala ona a wykonywanie pomiarów obszarowych – w zależności od wielkości obszaru, który podlega weryfikacji, badanie może trwać nawet kilka dni. Smobogus – aby zapewnić wiarygodny pomiar – zbiera dane w jednej lokalizacji przez 24h. Rzetelność danych zapewnia wbudowana stacja pogodowa, która uwzględnia parametry tj. wiatr, temperatura i ciśnienie.

Gdzie można zgłosić nadmiernie dymiący komin?

Każdy obywatel, który podejrzewa, że w danej lokalizacji spalane są niedozwolone materiały powinien zgłosić swoje przypuszczenie Straży Miejskiej. Wystarczy zadzwonić i podać możliwie najdokładniejszą lokalizację oraz czas, w którym zaobserwowane zdarzenie (charakterystyczny dym, zapach, wnoszenie niedozwolonych paliw itp.) Pracownik Straży Miejskiej jest zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzenia dalszych czynności weryfikacyjnych (podstawę prawną stanowi art. 191 ustawy o odpadach).

Systemy stacjonarnego pomiary smogu oraz drony antysmogowe

Systemy stacjonarne oraz dron antysmogowy mają inne zastosowania. Sensory zamontowane np. na słupie pozwalają sprawdzać ogólną jakość powietrza w danym obszarze. Takie urządzenia mierzą stężenie cząstek stałych i np. dwóch zanieczyszczeń gazowych. To rozwiązanie jest często wykorzystywane, aby zbadać i porównać zanieczyszczenie w różnych dzielnicach miasta. Dane dostarczane przez sensory stacjonarne pozwalają zaplanować działania profilaktyczne i strategię walki ze smogiem w najbardziej zanieczyszczonych obszarach.

Głowica pomiarowa z dronem antysmogowym to profesjonalne urządzenie przeznaczone do badania jakości powietrza, wykrywanie źródeł emisji pyłów zawieszonych oraz szkodliwych gazów. Konstrukcja głowicy pozwala na jej instalację na dronie, dzięki czemu można szybko, precyzyjnie i bezpiecznie dokonywać pomiarów bezpośrednio u źródła – dron podlatuje do dymiącego komina a pilot dzięki dedykowanej aplikacji odczytuje wyniki badania na swoim tablecie. Głowica AirDron umożliwia pomiary pyłów P1, PM2,5 oraz PM10, LZO, LEL oraz do 5 gazów. Konfiguracja wyposażenia jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb klienta.

Osobnym tematem jest sposób wykonania, jakość podzespołów oraz wiarygodność pomiarów. Zależą one przede wszystkim od rozwiązań jakie zastosował producent, dlatego należy każdorazowo analizować produkt danego dostawcy – każda głowica pomiarowa czy system stacjonarny posiada inną specyfikację techniczną.

Warto pamiętać, że stacjonarne detektory smogu mogą zmierzyć poziom zanieczyszczenia np. w domu czy biurze, jednak nie zidentyfikują źródła zanieczyszczenia. Wynik z takiego urządzenia nie daje solidnej merytorycznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek działań na drodze formalnej (znaczna część tych urządzeń to ekonomiczne rozwiązania, które nie podlegają regularnym serwisom i kalibracji a jakość i pochodzenie podzespołów także pozostawia wiele do życzenia).

AirDron - dron antysmogowy do badania jakości powietrza

  • Badanie dymu z kominów, analiza próbek dymu
  • Monitoring jakości powietrza w miastach i gminach
  • Mobilny system do badania jakości powietrza

w SoftBlue zmieniamy świat na lepszy. Bądz częścią dobrej transformacji!

Poznaj rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę.

skontaktuj się