Iwona Gugałka

Content Expert

19.05.2023 ok. 5 minut
BLOG
Jak wykryć spalanie śmieci?

Palenie śmieciami to nie tylko nieprzyjemny zapach. Prawdziwym problemem jest ich niezwykle szkodliwy wpływ na nasze zdrowie i życie. Poniżej przedstawiamy w pigułce najważniejsze informacje o tym, jak wykryć spalanie, gdzie należy to zgłosić i dlaczego tak ważne jest, aby aktywnie walczyć z tym szkodliwym dla zdrowia i życia zjawiskiem.

Eco solutions /

Skontaktuj się

Chciałbyś dopowiedzieć coś do tematu, co będzie miało wpływ na przyszłość?

Kontakt

AirDron - dron antysmogowy do badania jakości powietrza

  • Badanie dymu z kominów, analiza próbek dymu
  • Monitoring jakości powietrza w miastach i gminach
  • Dron antysmogowy do badania pyłów PM 10, PM 2,5
  • Usługi badania jakości powietrza w miastach
  • Ile kosztuje dron antysmogowy?

Wyślij zapytanie o produkt lub usługę

Kontakt

Gdzie zgłosić spalanie śmieci?

Na początku należy podkreślić, że spalanie śmieci w piecach, domowych kotłowniach jak również na świeżym powietrzu – np. ogrodzie – jest zabronione. Podstawę prawną stanowi art. 191 ustawy o odpadach. Na jego mocy, osoba dopuszczająca się takiego czynu może podlegać karze aresztu lub grzywny/mandatu. W przypadku podejrzenia spalania niedozwolonych przedmiotów i materiałów należy zgłosić to niezwłocznie do Straży Miejskiej, podając możliwie najdokładniejszą lokalizację oraz czas zdarzenia. Pracownik Straży Miejskiej jest zobowiązany do przyjęcia takiego zgłoszenia, zapisania danych osobowych osoby zgłaszającej oraz przeprowadzenia dalszych czynności weryfikujących otrzymane zawiadomienie.

Kiedy zaczyna się okres grzewczy?

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego? Ponieważ, gdy temperatury spadają i zaczyna robić się chłodniej, właściciele domków jednorodzinnych mogą sami zdecydować o ogrzewaniu domu i paleniu w piecach. Z kolei mieszkańcy bloków i użytkownicy obiektów wykorzystujących centralne ogrzewanie, czekają aż rozpocznie się oficjalny sezon grzewczy. Nie ma on jednak umownego terminu rozpoczęcia, jest definiowany warunkami pogodowymi, a dokładniej spadkiem temperatury w pomieszczeniach:

  • tj. salon, kuchnia czy biuro – poniżej 20 stopni Celsjusza,
  • w łazienkach, szatniach, oddziałach położniczych – poniżej 24 stopni.

Zwykle ma to miejsce na przełomie września i października.

Spalanie śmieci w domowych piecach – zagrożenia

Spalanie śmieci powoduje emisję do atmosfery szkodliwych związków metali ciężkich, tlenku węgla i tlenków azotu. Jest to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt a także istotny czynnik wpływający na zatruwanie środowiska naturalnego.

Kwestią dodatkowo potęgującą powagę problemu jest fakt, że zanieczyszczenia te są emitowane przez tzw. źródła niskiej emisji. Pod pojęciem tym kryją się źródła występujące na niewielkich wysokościach (do 40m) – np. kominy domów i kotłowni. Szkodliwe efekty spalania nie trafiają na duże wysokości, przez co nie rozwiewa ich wiatr ? w ten sposób dużo szybciej dochodzi do wzrostu zanieczyszczenia powietrza w danym obszarze. Związki są wdychane w bezpośrednim sąsiedztwie, trafiają też do gleby i wód.

Wspomniane substancje, to nie tylko pyły PM 2,5 i PM 10, ale również dioksyny, ołów, opary rtęci, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i wiele innych. Wykazują działanie rakotwórcze, mutagenne, obniżają odporność, powodują astmę i choroby układu oddechowego, zaburzenia neurologiczne, hormonalne alergie, udary mózgu i choroby serca. Niestety szczególnie wrażliwe na działania toksyn są dzieci.

Alarmy smogowe – jak działają, gdzie można znaleźć

Alarm Smogowy to ogólnopolska inicjatywa obywatelska. Stowarzyszenia w poszczególnych miastach zrzeszają osoby, które chcą się aktywnie włączyć w dbanie o czyste powietrze w swoim regionie. Jest to jeden z bardziej dynamicznie rozwijających się ruchów w Polsce w ostatnich latach. Pokazuje to, że problem smogu i warunki, w których żyjemy naprawdę interesują obywateli.

Podstawowymi założeniami ruchu jest kompleksowe działanie badawczo-edukacyjno-prewencyjne. Cele Alarmu Smogowego to:

  • badanie jakości powietrze i poziomu smogu w Polsce,
  • informowanie społeczeństwa o problemie,
  • wywierania wpływu na rządzących i angażowanie odpowiednich instytucji, tak aby ograniczyć skalę tego problemu.

Jeśli chodzi o powietrze, Polska znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Jako że Kraków został niechlubnie okrzyknięty stolicą smogu właśnie tam powstał lokalny, Krakowski Alarm Smogowy. Z czasem pojawiały się kolejne, tj. Podhalański Alarm Smogowy, Katowicki Alarm Smogowy, Warszawski Alarm Smogowy, Poznański Alarm Smogowy, Bydgoski Alarm Smogowy itp.

Czym można wykryć palenie śmieciami?

Aby zlokalizować źródło emisji nie wystarcza kontrolowanie pyłów z pomocą stacji WIOŚ. Dlatego w Centrum Badawczo-Rozwojowym SoftBlue SA powstał profesjonalny detektor smogu AirDron. Specjalistyczna głowica pomiarowa, którą można zintegrować z dronem, jest w stanie szybko i precyzyjnie wykryć pyły zawieszone, lotne związki organiczne, formaldehyd, chlorowodór oraz inne szkodliwe gazy.

Z tego rozwiązania korzystają z powodzeniem Eco-patrole oraz straże miejskie w miastach tj. Otwock, Białystok, Kraków, Raszyn, Mińsk Mazowiecki, Pabianice, Słupsk jak również OPEC Grudziądz.

System antysmogowy, składający się z głowicy oraz drona, znacząco podnosi wydajność pracy patroli. Dzięki temu rozwiązaniu, Straż nie musi wchodzić na oślep do każdego budynku (gdzie proces rutynowej kontroli trwa do 30 min i składa się z szeregu czynności formalnych). AirDron wskazuje dokładnie źródło, dzięki czemu patrol kieruje się tylko do wyznaczonych lokalizacji, w których prawdopodobieństwo spalania śmieci jest bliskie 100%. W ten sposób, analizy laboratoryjne pobranych próbek potwierdzają skuteczność działań na poziomie >90 % a nie jak dotychczas kilku, kilkunastoprocentowe. Sam pomiar z jednego komina trwa zaledwie kilkanaście sekund a operator drona widzi na wyświetlaczu informacje w czasie rzeczywistym.

w SoftBlue zmieniamy świat na lepszy. Bądz częścią dobrej transformacji!

Poznaj rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę.

skontaktuj się