CZCIONKA:
KONTRAST:

Monitoring głównego licznika energii elektrycznej

Monitorowanie głównego licznika energii daje szeroki pogląd nie tylko na ilość zużywanej energii, ale również na charakterystykę poboru, zarejestrowane moce i wiele innych. Energetykowi pozwala stwierdzić na ile poprawnie jest zamówiona moc, na bieżąco kontrolować parametry dostarczanej energii, zapotrzebowanie na energię, a także identyfikować „wąskie gardła” instalacji. W ten sam sposób można analizować wskazania podliczników, np. stacji transformatorowych, ważniejszych obwodów elektrycznych lub odbiorników.

Sposób podłączenia do licznika energii

 • łączem komunikacyjnym z licznikiem rozliczeniowym (po uzgodnieniu z Operatorem)
 • łączem komunikacyjnym z podlicznikiem lub analizatorem (np. Modbus)
 • odczyt impulsów świetlnych diody LED na liczniku bez komunikacji

 

Standardowe dashboardy prezentacyjne:

Bieżące parametry przyłącza lub stacji transformatorowej

 • aktualna moc czynna, bierna, tgφ
 • wartości napięć, prądów na fazach i ich symetria
 • wykres mocy za ostatnią godzinę

 

Analiza zużycia energii ostatniej doby

 • wykres mocy chwilowej i 15-minutowej (okno przesuwne) oraz tgφ
 • predykcja mocy 15-minutowej
 • alarmy zagrożenia lub przekroczenia mocy zamówionej
 • historia alertów w oglądanym okresie

Analiza ostatniego miesiąca

 • dobowe zużycie energii wraz z szacunkowymi kosztami
 • wykres zarejestrowanych mocy: średniodobowej, maksymalnej i minimalnej w dobie
 • wykres mocy 15-min oraz tgφ

 

System zarządzania i monitorowania zużycia energii

Nadzór głównego licznika energii elektrycznej, systemy do monitorowania zużycia energii w procesie produkcji.

Wyśwlij zapytanie