Iwona Gugałka

Content Expert

22.05.2023 ok. 10 minut

Program Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek

Monitoring jakości powietrza to nie jedyne działanie, które wpływa na poprawę jakości powietrza. Kompleksowe działania, które mogą przyczynić się do obniżenia wysokich stężeń toksycznych gazów i pyłów zawieszonych w atmosferze, promowane są także przez programy rządowe. Jednym z nich jest program Czyste Powietrze, którego celem jest ograniczenie użycia przestarzałych pieców i kotłów na paliwa stałe. 2021 rok niesie dodatkowe korzystne zmiany w programie ? zarówno od strony wysokości dotacji jak i uproszczeniach kwestii formalnych. Jak dostać wyższe dofinansowanie na termomodernizację domu i wymianę kopciucha? Informacje o tym kto może ubiegać się o fundusze i gdzie składać wnioski znajdziecie w poniższym wpisie.

Program czyste Powietrze – na czym polega?

Walka ze smogiem to podstawowe założenie programu Czyste Powietrze, który rozpoczął się we wrześniu 2018 roku. Jest to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, które są jednym z istotniejszych źródeł emisji szkodliwych gazów i pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10 w naszym kraju. Rząd planuje w ciągu 10 lat trwania tego programu przeznaczyć na działania związane z poprawą jakości powietrza 103 mld zł.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dotację można przeznaczyć zarówno na projekty aktualnie realizowane, już sfinalizowane oraz te, które mają dopiero się rozpocząć. Podstawą do rozliczenia są koszty, które zostały poniesione przed 15.05.2020 i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe. Kolejnym, równie ważnym warunkiem jest czas realizacji projektu ? nie może on przekroczyć 30 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku o dotację.

Pieniądze można przeznaczyć na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ? zgodne z wytycznymi programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów a także wymianę drzwi i okien (koszty materiałów, robocizny).

Program Czyste Powietrze 2021 ? dla kogo dofinansowanie?

Dotacja w wariancie podstawowym wyniesie maksymalnie 30 tys. zł i może być ona przyznana, gdy w domu zostanie wykonana termomodernizacja, wymiana źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda oraz instalacja fotowoltaiczna.

Z dofinansowania w tej kwocie może skorzystać każda osoba fizyczna, które spełnia poniższe kryteria:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub posiada wydzielony w domu lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • beneficjent osiąga dochód roczny nie wyższy niż 100 tysięcy zł.

Kto dostanie wyższą dotację?

Osoby uboższe mogą otrzymać maksymalną dotację w kwocie 37 tysięcy zł. O wyższą kwotę dofinansowania może starać się osoba, która udokumentuje dochody na poziomie:

 • 1400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Kwota przyznanej dotacji jest zależna od zakresu przeprowadzanych prac oraz zastosowanych technologii. Im większa efektywność urządzania tym wyższego finansowania można się spodziewać.

Jakie zmiany w programie Czyste powietrze czekają nas do maja?

Zakup i montaż kotła na węgiel jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r. Zakupy dokonywane po tym terminie nie będą dotowane. Dodatkowo, od 1 lipca 2021 r., planuje się podwyższenie obecnie obowiązujących progów dochodowych umożliwiających staranie się o wyższy poziom dofinansowania (do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji).

Gdzie składać wnioski?

Wnioski w ramach programu Czyste Powietrze można składać do 30 czerwca 2027 roku. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • osobiście w urzędzie ? należy udać się do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW). Obowiązujące formularze wniosków z załącznikami i instrukcją wypełniania dostępne są na stronie WFOŚiGW lub na portalu gov.pl.
 • za pośrednictwem Internetu ? wnioski na dofinansowanie w programie Czyste Powietrze można składać przez portal gov.pl. Do tego celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego. Instrukcja postępowania jest dostępna jest na tymże portalu.

Kredyty antysmogowe w ramach programu Czyste Powietrze

Zgodnie z założeniami programu, banki w połowie 2021 r. mają zacząć udzielać kredyty na inwestycje wpisujące się we wspomniane działania antysmogowe. Dodatkowym ułatwieniem ma być możliwość jednoczesnego złożenia zarówno wniosku kredytowego jak i o dofinansowanie do programu . Taka współpraca instytucjonalna i ograniczenie formalności ma zachęcić obywateli do udziału w programie i zwiększyć ilość beneficjentów. Kredyty antysmogowe mają być dużo bardziej atrakcyjne niż obecnie dostępne na rynku ? będą wyróżniać się niskim oprocentowaniem oraz długim okresem spłaty.

Badanie jakości powietrza a program Czyste Powietrze

Pomiar zanieczyszczeń powietrza to działania, które wpisują się w strategię działań antysmogowych wdrażanych przez państwa europejskie. Badania obszarowe jak również pomiar punktowy pozwala określić źródła emisji i podjąć odpowiednie kroki. Mowa tu między innymi o działaniach edukacyjno-prewencyjnych, a w ostateczności także karnych. Zwiększanie świadomości obywateli, poparte rzetelnymi wynikami pomiarów, ułatwia zmianę zachowań oraz zwiększa zainteresowanie programami rządowymi. Stanowi też podstawę do racjonalnego planowania budżetu lokalnego. Coraz więcej miast wykorzystuje rządowe i unijne dofinansowania na te cele oraz wybiera w ramach budżetu obywatelskiego drony antysmogowe i inne proekologiczne rozwiązania.

Sprawdź!

Usługi badania jakości powietrza lub zakupu drona antysmogowego – Zadzwoń lub napisz do nas!
Tel: +48 663 522 491
E-mail: pmatczak@softblue.pl

Skontaktuj się z nami!

w SoftBlue zmieniamy świat na lepszy. Bądz częścią dobrej transformacji!

Poznaj rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę.

skontaktuj się