CZCIONKA:
KONTRAST:

Monitorowanie jakości powietrza w Krakowie

W październiku, listopadzie i grudniu 2019 na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przeprowadziliśmy badania poziomu zanieczyszczeń powietrza pyłami PM1, PM2.5 i PM10. Łącznie wykonano ponad 40 godzin lotów typując potencjalnych emitorów pyłu i oceniając obszarowo poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym. Badania pomogły władzom miasta pozyskać dane pozwalające ocenić efekty działań prowadzonych na rzecz poprawy jakości powietrza..

Dron smogowy

Dron smogowy w Krakowie

Dron do badania jakości powietrza: