CZCIONKA:
KONTRAST:

Dotacje


SoftBlue S.A. w okresie od 16.08.2021 r. do 15.12.2023 r. realizuje projekt nr POIR.01.01.01-00-0633/21 pt. „System ekspertowy rozbioru wody.”.

Celem głównym projektu jest opracowanie systemu ekspertowego rozbiorów wody umożliwiającego na zintegrowane wielowariantowe analizy ilościowo-jakościowe sygnałów o przepływie wody i ciśnieniach w wysokiej rozdzielczości czasowej, pozwalające na m.in. wykrywania awarii sieci wodociągowej, identyfikację i nieprawidłowo dobranych czy też uszkodzonych wodomierzy, wykrywanie wycieków na wewnętrznych instalacjach wodociągowych, optymalizację pracy hydroforni..

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnego systemu ekspertowego rozbiorów wody.

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego, 85-063 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Całkowita wartość projektu: 7 998 206,50 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 6 107 475,20 zł


SoftBlue S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. realizuje projekt nr POIR.01.01.01-00-2302/20 pt. „Innowacyjny, rozproszony system transakcji handlowych produktów rolnych, oparty na dedykowanym standardzie metadanych, technologii blockchain oraz metodach i technikach inteligencji obliczeniowej.”.

Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnego, rozproszonego systemu transakcji handlowych produktów rolnych dla rolnictwa 4.0 z wykorzystaniem algorytmów do predykcji oraz symulacji opartych na opracowanym standardzie metadanych, technologii blockchain oraz metodach i technikach inteligencji obliczeniowej. Podejście takie powinno zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, jak również umożliwi całkowitą odtwarzalność produktową w kontekście realizowanego łańcucha dostaw.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnego, rozproszonego systemu transakcji handlowych produktów rolnych dla rolnictwa 4.0.

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego, 85-063 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Całkowita wartość projektu: 10 201 624,00 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 7 817 299,20 zł

 


Ministerstwo Rozwoju CBR 2.1

SoftBlue SA realizuje projekt „Centrum Badawczo-Rozwojowe optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Celem głównym projektu jest utworzenie centrum B+R umożliwiającego realizację prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do zdobycia nowej wiedzy z obszaru technologii i produktów dedykowanych procesom zarządzania zasobami wodnymi i energią w oparciu o zaawansowane rozwiązania informatyczne.

Wartość projektu: 12 142 314,00 zł
Dofinansowanie: 5 429 490,00 zł