System zarządzania i monitorowania zużycia energii

Poprawa parametrów i wydajności urządzeń to dzisiaj podstawowy cel zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw komunalnych  – dzięki temu możliwa jest optymalizacja kosztowa i racjonalne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa- materiałowymi, sprzętowymi oraz kapitałem ludzkim.

SoftBlue SA zaprojektowało innowacyjne rozwiązanie, które pomoże zwiększyć efektywność we wszystkich tych obszarach. Jego bazę stanowi zaawansowany technologicznie rejestrator ADC (Autonomous Data Controler).

Urządzenie rejestruje i analizuje dane pochodzące z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Jest ono całkowicie autonomiczne – nie wymaga podłączenia do serwera, instalacji baz danych czy kupowania abonamentowych usług chmurowych.  Rejestrator ADC działa w sposób kompleksowy i  umożliwia akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych jak również prezentację wyników analiz.

Urządzenia do monitorowania pracy maszyn  – zastosowanie ADC

Celem zastosowania urządzenia jest pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat pracy maszyny produkcyjnej lub instalacji oraz wsparcie w procesie wnioskowania (nadzór, diagnostyka, optymalizacja).

Źródłem danych mogą być :

 • urządzenia pomiarowe jak liczniki energii, ciepła, sprężonego powietrza, gazu itp.,
 • sygnały dwustanowe np. status maszyny (praca, awaria), sygnał o wyprodukowaniu detalu,
 • informacje z dodatkowych urządzeń jak: czytnik Beacon (rozpoznawanie operatora w pobliżu maszyny), czytnik kart RFID, czytnik kodów kreskowych (kod produktu) itp.

Monitoring zużycia mediów  – zalety rejestratora ADC

Kluczową przewagą naszego systemu jest know how inżynierski zawarty w urządzeniu. Wybierając rejestrator ADC możesz przestać martwić się o braki kadrowe w zespole obsługującym tego typu rozwiązania. Konfiguracja ADC jest niezwykle prosta i intuicyjna – posługujesz się gotowymi wzorcami i wybierasz interesujące Cię parametry w sposób szybki i wygodny – bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy z zakresu inżynierii. System zarządzania produkcją i energią wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe, dzięki czemu masz pewność, że dostarczane dane są rzetelne. Zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji umożliwia bieżące dostosowywanie analiz do zmiennych warunków pracy instalacji, zaawansowane wykrywanie anomalii oraz przetwarzanie dużych ilości danych z ukierunkowaniem na najistotniejsze informacje. Dla rejestratorów powstaje dedykowana aplikacja serwerowa, która będzie pozyskiwać informacje ze wszystkich rejestratorów użytkowanych przed jedną firmę – umożliwi ona agregację i replikację danych a także zaawansowane analizy przekrojowe dostępne na poziomie serwera.

Prostota wdrożenia i użytkowania

Jednym z podstawowych założeń jest maksymalne uproszczenie procesu konfiguracji i wdrożenia ADC. Użytkownik może skorzystać z predefiniowanych konfiguracji – zarówno typowych urządzeń pomiarowych jak i typowych funkcji analizy danych np. określenie profilu mocy, wykrywanie anomalii itp.

Proces wdrożenia składa się z kilku prostych kroków:

 • montaż ADC na szynie DIN35,
 • podłączenie monitorowanych urządzeń lub sygnałów,
 • prosta konfiguracja akwizycji danych przez stronę WWW rejestratora ADC,
 • wybór predefiniowanych dashboardów analitycznych (lub stworzenie własnego).

 

Użytkownik może obserwować pracę maszyny lub instalacji na dashboardach prezentujących wyniki analizy danych.
W sytuacji wymagającej powiadomienia zastaje wysłana wiadomość e-mail na zdefiniowane adresy.

Nie tylko monitoring zużycia mediów

Dzięki powiązaniu danych dotyczących zużycia mediów, produkcji i operatora maszyny możliwe są analizy przekrojowe np.: wydajności produkcji dla operatora lub dla zmiany, awaryjności maszyny w zależności od operatora lub komponentu, czasy przestojów, straty energii pomiędzy okresami realnej produkcji i wiele innych.

Efekty działania:

 • dane źródłowe udostępniane systemom nadrzędnym,
 • dane przetworzone udostępniane systemom nadrzędnym,
 • wizualizacja danych w postaci dashboardów (wykresy, wskaźniki, tabele) dostępnych przez Web-server (strona WWW),
 • wysterowanie dwóch wyjść dwustanowych zgodnie z wprowadzoną konfiguracją.

Przykładowe dashboardy analityczne:

 • strażnik mocy dla energii elektrycznej, gazu, innych mediów
 • sumowanie zużycia energii dla zmiany, partii produktu, detalu,
 • strażnik mocy dla energii elektrycznej, gazu, innych mediów,
 • określanie rzeczywistych czasów pracy maszyny na podstawie zużycia energii,
 • wyznaczanie wskaźników OEE (Overall Equipment Effectiveness/Całkowita Efektywność Wyposażenia),
 • wykrywanie anomalii w parametrach procesu produkcyjnego.

Rejestrator ADC to proste w użyciu rozwiązanie, które dostarcza cenne informacje ułatwiające świadome zarządzanie produkcją i zużyciem zasobów. Integracja ADC z innymi wdrażanymi w przedsiębiorstwach systemami optymalizującymi zarządzanie pozwoli maksymalnie zwiększyć wydajność działań i kluczowe parametry tj. OEE .

Zapraszamy integratorów do współpracy.