2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2023

Raporty EBI

Data
Nazwa
02/06/2023 15:22:31

Bieżący 9/2023
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał Softblue Spółka Akcyjna

01/06/2023 14:49:50

Bieżący 8/2023
Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku Softblue Spółka Akcyjna

01/06/2023 14:47:28

Bieżący 7/2023
Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku Softblue Spółka Akcyjna

31/05/2023 19:31:32

Bieżący 6/2023
Raport roczny SoftBlue S.A. za rok 2022 Softblue Spółka Akcyjna

15/05/2023 19:44:38

Bieżący 5/2023
Raport okresowy za I kwartał 2023 rok Softblue Spółka Akcyjna

Raporty ESPI

Data
Nazwa
02/06/2023 15:14:10

Bieżący 4/2023
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał SOFTBLUE S.A.

26/05/2023 15:48:24

Bieżący 3/2023
Zawarcie aneksu do umowy na realizację budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego SOFTBLUE S.A.

15/05/2023 13:31:11

Bieżący 2/2023
Zawarcie aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą “Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy Softblue S.A.”

02/03/2023 12:26:30

Bieżący 1/2023
Wyrażenie zgody na przedłużenie realizacji budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego SOFTBLUE S.A.

2022

Raporty EBI

Data
Nazwa
16/11/2022 20:06:38

Bieżący 24/2022
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SoftBlue S.A. w dniu 16 listopada 2022 r. Softblue Spółka Akcyjna

14/11/2022 18:03:07

Bieżący 23/2022
Raport okresowy za III kwartał 2022 r. Softblue Spółka Akcyjna

10/11/2022 17:25:11

Bieżący 22/2022
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Softblue Spółka Akcyjna

24/10/2022 19:10:40

Bieżący 21/2022
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Softblue Spółka Akcyjna

20/10/2022 03:11:57

Bieżący 20/2022
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał Softblue Spółka Akcyjna

16/08/2022 17:27:58

Bieżący 19/2022
Raport okresowy za II kwartał 2022 r. Softblue Spółka Akcyjna

29/06/2022 21:33:48

Bieżący 18/2022
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.

22/06/2022 21:33:48

Bieżący 17/2022
Powołanie Członka Rady Nadzorczej

14/06/2022 17:25:29

Bieżący 16/2022
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

14/06/2022 11:01:57

Bieżący 15/2022
Wejście w życie uchwały o powołaniu Członka Zarządu

14/06/2022 10:40:59

Bieżący 14/2022
Rejestracja zmiany Statutu Spółki

02/06/2022 18:09:19

Bieżący 13/2022
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

02/06/2022 17:53:14

Bieżący 12/2022
Przydział akcji serii G i informacje podsumowujące subskrypcję

13/05/2022 18:07:19

Bieżący 7/2022
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 13 maja 2022 r.

20/04/2022 17:28:45

Bieżący 6/2022
Powołanie Członka Zarządu Softblue Spółka Akcyjna

11/04/2022 20:39:10

Bieżący 5/2022
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

26/01/2022 12:40:51

Bieżący 2/2022
Korekta raportu EBI 1/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

19/01/2022 18:21:56

Bieżący 1/2022
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raporty ESPI

Data
Nazwa
08/12/2022 19:22:01

Bieżący 24/2022
Zawarcie istotnej umowy SOFTBLUE S.A.

08/12/2022 19:15:54

Bieżący 23/2022
Zawarcie aneksu do umowy na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego SOFTBLUE S.A.

17/11/2022 19:56:46

Bieżący 22/2022
Informacja o dofinansowaniu projektu SOFTBLUE S.A

16/11/2022 20:19:45

Bieżący 21/2022
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Softblue S.A. z dn. 16 listopada 2022 r. SOFTBLUE S.A.

04/11/2022 17:29:59

Bieżący 20/2022
Informacja o wyborze oferty SoftBlue S.A.

20/10/2022 03:14:19

Bieżący 19/2022
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał SOFTBLUE S.A.

10/10/2022 17:47:17

Bieżący 18/2022
Informacja o dofinansowaniu projektu SOFTBLUE S.A.

30/09/2022 18:57:26

Bieżący 17/2022
Informacja o rozwiązaniu istotnej umowy SOFTBLUE S.A.

27/09/2022 18:09:50

Bieżący 16/2022
Zawarcie umowy pożyczki SOFTBLUE S.A.

01/07/2022 20:46:47

Bieżący 15/2022
Informacja o zawarciu istotnej umowy SOFTBLUE S.A.

29/06/2022 21:28:03

Bieżący 14/2022
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Softblue S.A. z dn. 29 czerwca 2022 r.

21/06/2022 20:35:12

Bieżący 13/2022
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

21/06/2022 20:31:08

Bieżący 12/2022
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

21/06/2022 20:28:05

Bieżący 11/2022
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

14/06/2022 17:22:23

Bieżący 10/2022
Ziszczenie się warunku przeniesienia Przedsiębiorstwa na Softblue S.A.

02/06/2022 17:46:35

Bieżący 9/2022
Informacja o rozwiązaniu istotnej umowy

19/05/2022 21:55:52

Bieżący 8/2022
Informacja o zawarciu istotnej umowy

13/05/2022 18:22:37

Bieżący 7/2022
Korekta raportu ESPI 6/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Softblue S.A. z dn. 13 maja 2022 r.

13/05/2022 18:03:20

Bieżący 6/2022
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Softblue S.A. z dn. 7 lipca 2021 r.

20:56:00

Bieżący 5/2022
Informacja o zawarciu istotnej umowy

11/04/2022 20:48:55

Bieżący 4/2022
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

10/03/2022 20:16:45

Bieżący 3/2022
Informacja o zawarciu istotnej umowy

22/02/2022 08:32:33

Bieżący 2/2022
Informacja o zawarciu istotnej umowy

10/02/2022 08:31:24

Bieżący 1/2022
Informacja o zawarciu istotnej umowy

2021

Raporty EBI

Data
Nazwa
05/11/2021 17:14:26

Bieżący 22/2021
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

11/10/2021 20:19:53

Bieżący 21/2021
Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

28/09/2021 19:14:03

Bieżący 20/2021
Nałożenie na Spółkę kary upomnienia

09/07/2021 17:36:26

Bieżący 17/2021
Korekta raportu EBI 15/2021 – Powołanie członków Rady Nadzorczej

07/07/2021 19:59:17

Bieżący 16/2021
Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

07/07/2021 19:55:57

Bieżący 15/2021
Powołanie członków Rady Nadzorczej

07/07/2021 19:37:21

Bieżący 14/2021
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Softblue S.A. w dniu 7 lipca 2021 r.

09/06/2021 13:17:04

Bieżący 13/2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał Softblue Spółka Akcyjna

15/04/2021 19:35:20

Bieżący 9/2021
Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy

09/04/2021 18:27:33

Bieżący 8/2021
Rejestracja zmian statutu Spółki

23/02/2021 20:40:03

Bieżący 7/2021
Korekta raportu EBI 6/2021 – przydział akcji serii F i informacje podsumowujące subskrypcję

23/02/2021 19:14:44

Bieżący 6/2021
Przydział akcji serii F i informacje podsumowujące subskrypcję

18/02/2021 20:16:38

Bieżący 5/2021
Powołanie Członka Rady Nadzorczej

15/01/2021 15:53:31

Bieżący 3/2021
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021

13/01/2021 11:51:21

Bieżący 2/2021
Informacja na temat oferty publicznej akcji serii F z prawem poboru Softblue S.A.

07/01/2021 16:46:15

Bieżący 1/2021
Korekta raportu nr 21/2020 – treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 23 grudnia 2020 r.

Raporty ESPI

Data
Nazwa
23/12/2021 17:44:33

Bieżący 23/2021
Zawarcie aneksu do istotnej umowy

25/11/2021 17:20:16

Bieżący 22/2021
Informacja o zawarciu istotnej umowy

24/11/2021 21:07:02

Bieżący 21/2021
Informacja o wyborze oferty

22/11/2021 18:28:50

Bieżący 20/2021
Informacja o zawarciu istotnej umowy

13/10/2021 17:25:26

Bieżący 19/2021
Zawarcie istotnych umów

13/10/2021 17:21:18

Bieżący 18/2021
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

13/10/2021 17:14:08

Bieżący 17/2021
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

28/09/2021 19:18:16

Bieżący 16/2021
Informacja dot. dofinansowania Projektu

23/09/2021 17:55:30

Bieżący 15/2021
Informacja o zawarciu istotnej umowy

06/08/2021 17:55:28

Bieżący 14/2021
Otrzymanie prawomocnego pozwolenia na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego

14/07/2021 20:00:19

Bieżący 13/2021
Informacja o zawarciu istotnej umowy

07/07/2021 19:46:59

Bieżący 12/2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Softblue S.A. z dn. 7 lipca 2021 r.

09/06/2021 13:12:36

Bieżący 11/2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

07/05/2021 17:23:09

Bieżący 10/2021
Informacja o zawarciu istotnej umowy

27/04/2021 19:42:40

Bieżący 9/2021
Informacja o dofinansowaniu projektu realizowanego przez Spółkę

21/04/2021 19:00:21

Bieżący 8/2021
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

12/04/2021 21:42:51

Bieżący 7/2021
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

08/04/2021 18:34:15

Bieżący 6/2021
Informacja dot. dofinansowania Projektu: Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy Softblue S.A.

30/03/2021 19:26:40

Bieżący 5/2021
Informacja o zawarciu istotnej umowy

26/03/2021 20:24:07

Bieżący 4/2021
Informacja o dofinansowaniu projektu realizowanego przez Spółkę

03/03/2021 20:08:03

Bieżący 4/2021
Informacja o zawarciu istotnej umowy

10/02/2021 19:35:14

Bieżący 3/2021
Śmierć Członka Rady Nadzorczej

26/01/2021 07:07:52

Bieżący 2/2021
Publikacja memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii F oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii F

20/01/2021 21:02:42

Bieżący 1/2021
Informacja o zawarciu istotnej umowy

2020

Raporty EBI

Data
Nazwa
31/12/2020 12:51:59

Bieżący 22/2020
Korekta raportu nr 5/2020 – uzupełnienie raportu rocznego za 2019

23/12/2020 17:06:10

Bieżący 21/2020
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 23 grudnia 2020 r.

27/11/2020 20:39:48

Bieżący 20/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

23/10/2020 11:09:21

Bieżący 18/2020
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 22 października 2020 r.

12/10/2020 15:35:00

Bieżący 17/2020
Rejestracja zmiany Statutu Spółki

25/09/2020 19:14:42

Bieżący 16/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

20/09/2020 21:23:31

Bieżący 15/2020
Korekta raportu nr 11/2020 ? przydział akcji serii D i informacje podsumowujące subskrypcję

21/09/2020 21:19:07

Bieżący 14/2020
Korekta raportu nr 10/2020 ? emisja akcji w ramach kapitału docelowego

01/09/2020 21:13:37

Bieżący 13/2020
Korekta raportu nr 9/2020 ? emisja warrantów subskrypcyjnych oraz wydanie akcji

14/09/2020 20:55:52

Bieżący 12/2020
Przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję

14/09/2020 20:48:27

Bieżący 11/2020
Przydział akcji serii D i informacje podsumowujące subskrypcję

08/09/2020 20:02:52

Bieżący 10/2020
Emisja akcji w ramach kapitału docelowego

08/09/2020 19:58:15

Bieżący 9/2020
Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz wydanie akcji w ramach kapitału warunkowego

15/07/2020 22:04:59

Bieżący 7/2020
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 15 lipca 2020r.

19/06/2020 18:23:26

Bieżący 6/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

25/05/2020 14:03:41

Bieżący 4/2020
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

27/01/2020 07:15:58

Bieżący 1/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Raporty ESPI

Data
Nazwa
23/12/2020 17:08:05

Bieżący 44/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SoftBlue S.A. z dn. 23.12.2020 r.

17/12/2020 18:13:10

Bieżący 43/2020
Informacja o zawarciu istotnej umowy

27/11/2020 20:32:26

Bieżący 41/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

12/11/2020 19:50:25

Bieżący 42/2020
Informacja o zawarciu istotnych umów SOFTBLUE S.A.

04/11/2020 20:20:25

Bieżący 41/2020
Nabycie nieruchomości pod Centrum Badawczo – Rozwojowe SOFTBLUE S.A.

23/10/2020 14:33:55

Bieżący 40/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SoftBlue S.A. z dn. 22.10.2020 r.

13/10/2020 18:11:00

Bieżący 39/2020
Informacja o zawarciu umowy z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy

12/10/2020 21:27:06

Bieżący 38/2020
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

12/10/2020 21:14:31

Bieżący 37/2020
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

12/10/2020 21:06:36

Bieżący 36/2020
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

07/10/2020 19:52:25

Bieżący 35/2020
Informacja o wyborze oferty SoftBlue S.A.

25/09/2020 19:08:19

Bieżący 34/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

10/09/2020 19:36:05

Bieżący 33/2020
Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki

10/09/2020 19:28:55

Bieżący 32/2020
Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki

08/09/2020 20:42:23

Bieżący 31/2020
Informacja o wyborze oferty SoftBlue S.A.

08/09/2020 20:34:23

Bieżący 30/2020
Zawarcie umowy objęcia akcji serii E wyemitowanych przez Softblue S.A.

08/09/2020 20:25:08

Bieżący 29/2020
Zawarcie umowy objęcia akcji serii E wyemitowanych przez Inventionmed S.A.

08/09/2020 20:15:28

Bieżący 28/2020
Realizacja płatności z tytułu umów zawartych w dniu 22 lipca 2020 r.

26/08/2020 20:32:18

Bieżący 27/2020
Zawarcie umowy pożyczki

26/08/2020 20:20:35

Bieżący 26/2020
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

26/08/2020 20:14:15

Bieżący 25/2020
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

21/08/2020 06:48:48

Bieżący 24/2020
Opracowanie prototypu urządzenia COVID-WATCH

31/07/2020 21:38:13

Bieżący 23/2020
Zawarcie umowy o współpracy

23/07/2020 18:54:03

Bieżący 22/2020
Zawarcie istotnych umów z podmiotem zagranicznym

23/07/2020 18:50:03

Bieżący 21/2020
Zawarcie istotnych umów ze spółką Joyfix Ltd

23/07/2020 18:41:28

Bieżący 20/2020
Zawarcie istotnych umów z Inventionmed S.A.

20/07/2020 18:24:13

Bieżący 19/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SoftBlue S.A. z dn. 15.07.2020

19/06/2020 18:13:45

Bieżący 18/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał10-06-2020 18:19:45

10/06/2020 18:19:45

Bieżący 17/2020
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

29/05/2020 20:25:05

Bieżący 16/2020
Zawarcie umowy pożyczki

29/05/2020 20:20:02

Bieżący 15/2020
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

29/05/2020 20:15:02

Bieżący 14/2020
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

29/05/2020 19:58:37

Bieżący 13/2020
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

26/05/2020 18:21:45

Bieżący 12/2020
Zawarcie trójstronnego listu intencyjnego

22/05/2020 17:30:35

Bieżący 11/2020
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności

15/04/2020 18:51:47

Bieżący 10/2020
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA SOFTBLUE S.A.

15/04/2020 18:42:02

Bieżący 9/2020
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki SOFTBLUE S.A.

27/03/2020 19:18:00

Bieżący 8/2020
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: “Centrum Badawczo-Rozwojowe optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi”

13/03/2020 21:20:25

Bieżący 7/2020
Podpisanie umowy o dofinansowanie na opracowanie innowacyjnej platformy konsumenckiej

11/03/2020 19:13:07

Bieżący 6/2020
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

10/03/2020 19:27:07

Bieżący 5/2020
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

09/03/2020 21:40:12

Bieżący 4/2020
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

06/03/2020 18:58:15

Bieżący 3/2020
Zawarcie umowy o wzajemnym zachowaniu poufności (MNDA)

06/02/2020 19:57:20

Bieżący 2/2020
Zawarcie umowy dystrybucji

14/01/2020 20:43:46

Bieżący 1/2020
Otrzymanie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko ? Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania

2019

Raporty EBI

Data
Nazwa
11/10/2019 17:30:14

Bieżący 13/2019
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

31/07/2019 17:51:50

Bieżący 11/2019
Rejestracja przez sąd zmian w Statucie SoftBlue S.A.

26/06/2019 19:52:44

Bieżący 10/2019
Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta Softblue S.A.

26/06/2019 18:27:58

Bieżący 9/2019
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.

31/05/2019 22:20:30

Bieżący 7/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

15/05/2019 21:36:29

Roczny 6/2019
Raport roczny SoftBlue S.A. za rok 2018

15/05/2019 15:58:15

Bieżący 4/2019
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

28/01/2019 18:45:20

Bieżący 2/2019
Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

25/01/2019 17:45:20

Bieżący 1/2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Raporty ESPI

Data
Nazwa
23/12/2019 19:59:06

Bieżący 10/2019
Informacja dot. dofinansowania Projektu: “Centrum Badawczo – Rozwojowe optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi”.

19/12/2019 21:19:36

Bieżący 9/2019
Podpisanie umowy o dofinansowanie na opracowanie innowacyjnego urządzenia do ewidencji danych pomiarowych

21/10/2019 19:56:28

Bieżący 8/2019
Podpisanie aneksu do umowy o wydłużenie realizacji zamówienia

27/06/2019 11:23:39

Bieżący 7/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SoftBlue S.A. z dn. 26.06.2019

31/05/2019 22:11:26

Bieżący 5/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

06/05/2019 19:13:14

Bieżący 4/2019
Podpisanie umowy ze Skarbem Państwa ? Ministrem Cyfryzacji

17/04/2019 21:13:24

Bieżący 3/2019
Informacja o wyborze oferty SoftBlue S.A.

23/01/2019 21:12:05

Bieżący 2/2019
Podpisanie umowy na realizację projektu dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

07/01/2019 18:03:55

Bieżący 1/2019
Informacja o wyborze oferty SoftBlue S.A. jako najkorzystniejszej

2018

Raporty EBI

Raporty ESPI

2017

Raporty EBI

Raporty ESPI

Data
Nazwa
28/03/2017 15:59:56

2016

Raporty EBI

Data
Nazwa

Raporty ESPI

Data
Nazwa