Zarząd


Michał Kierul

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Telekomunikacji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, kierunek: informatyczne systemy sterownia i zarządzania. Uczestnik wielu szkoleń, m. in.: Zarządzania Projektami Informatycznymi oraz posiadacz renomowanych certyfikatów międzynarodowych: ISO PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie systemów informatycznych; AQAP 110 dotyczący wymagań NATO w kwestii jakości, pozyskiwania funduszy oraz przygotowania i zarządzania projektami; PRINCE2 obejmujący procesowe podejście do zarządzania projektami.

Od 2003 roku, tworzy spółkę SoftBlue, gdzie zdobyte doświadczenie biznesowe łączy z pasją do informatyki i teleinformatyki.Od 2012 roku, po przekształceniu SoftBlue w Spółkę Akcyjną, pełni funkcję Prezesa Zarządu i koordynuje projekty z dziedziny IT i ICT realizowane w ramach SoftBlue SA.


Wojciech Oczkowski

Członek Zarządu SoftBlue SA,
Dyrektor ds. Oprogramowania

Doświadczony menedżer, który od 30 lat pasjonuje się programowaniem, a od 20 robi to zawodowo. W ostatnich latach bardziej skupiony na projektowaniu architektury, zarządzaniu zespołami IT oraz organizacją procesów wytwarzania oprogramowania.

Pracował w wielu przedsiębiorstwach jako m. in. Inżynier Oprogramowania oraz Architekt rozwiązań.

Zawodowo zajmuje się projektowaniem architektury systemów, integracją, wydajnością oraz jakością kodu.

Jeden z liderów oraz założycieli Bydgoszcz JUG.

Prywatnie pasjonuje się żeglowaniem oraz literaturą fantastyczną.

Rada Nadzorcza


dr Kinga Kierul

Członek Rady Nadzorczej

Przez lata międzynarodowej kariery naukowej publikowała prace badawcze z zakresu biotechnologii, uczestniczyła konferencjach naukowych oraz była beneficjentką prestiżowych grantów badawczych, m. in. niemieckiego Ministerstwa Edukacji oraz Badań i Rozwoju czy Komisji Europejskiej. Autor szeregu nowatorskich pomysłów w zakresie biotechnologii i bio-informatyki. Praktyczne doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych.Skutecznie łączy pracę naukową z biznesem – komercjalizacją wyników badań naukowych. Członek rady nadzorczej powiązany z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% ogólnej liczby głosów.


Piotr Jankowski

Członek Rady Nadzorczej

Rzecznik patentowy, absolwent ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Początki swojej kariery rozpoczynał w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, aby w 1998 roku otworzyć własną Kancelarię Patentową. Jako rzecznik patentowy związany m.in. z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Ośrodkiem Informacji Patentowej w Regionalnym Centrum Innowacyjności. Wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Doświadczenie w pracy z projektami w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych. Członek rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.


Piotr Sulima

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, Szkoły Głównej Handlowej na kierunku zarządzenie (studia doktoranckie) oraz University of Illinois at Urbana Champaign/Politechniki Lubelskiej (MBA). Pełni funkcje zarządcze w spółkach technologicznych. Członek rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.


Iwona Kierul

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka dwóch kierunków na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, od wielu lat specjalista w tej branży. Ww. doświadczenie zdobyła podczas pracy w branży teleinformatycznej, na pograniczu pracy z klientem publicznym i prywatnym. Członek rady nadzorczej powiązany z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% ogólnej liczby głosów.


Jerzy Kierul

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Bydgoszczy na kierunku Technologia Chemiczna. Pracował w licznych zakładach pracy w Bydgoszczy związanych z elektroniką i budownictwem, a następnie, w latach 1992 – 2003 związany był z Telekomunikacją Polską S.A. Członek rady nadzorczej powiązany z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% ogólnej liczby głosów.