Akcjonariusz
Liczba akcji
% akcji
InventionMed S.A.
35 727 272
35,91 %
Michał Kierul
7 673 528
7,71 %
Wojciech Oczkowski
5 900 000
5,93 %
Pozostali
50 201 700
50,45 %
RAZEM
99 502 500
100 %