W  związku ze zmianami wprowadzonymi w zapisach umowy, której projekt stanowił Załącznik nr 2 do zapytania, a także koniecznością usunięcia nadmiarowych oświadczeń i informacji zawartych w Załącznikach nr 3 (Oferta Wykonawcy) i nr 8 (Umowa o poufności) zamieszczamy  poprawione załączniki. Zmiany wprowadzone w umowie nie dotyczą zakresu umowy.

Jednocześnie informuję, że ze względu na wprowadzone zmiany termin składania ofert został przesunięty na:

5 lipca godz. 14:00.

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 8