Firma SoftBlue S.A. realizuje Projekt pn. Projektu „Virtual Intelligent Medical Assistant – an innovative, adaptive system of communication with the patient using artificial intelligence methods and techniques”  współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2) organizowanego przez Agencję Badań Medycznych.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku na realizację zadań związanych z pozyskiwaniem danych na potrzeby realizacji Etapu III i Etapu IV Projektu w wymiarze maksymalnie 37 godzin miesięcznie.

 

Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zapytania znajduje się w treści zapytania ofertowego.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 25.01.2024 r. do godziny 23:59:59  na załączonym formularzu do Zapytania (Załącznik nr 1) na adres: abm@softblue.pl lub do SoftBlue S.A. ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz.

Zapytanie o cenę

Załącznik nr 1 do Zapytania