Firma SoftBlue S.A. realizuje Projekt pn. Projektu „Virtual Intelligent Medical Assistant – an innovative, adaptive system of communication with the patient using artificial intelligence methods and techniques”  współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2) organizowanego przez Agencję Badań Medycznych.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Developer baz danych  – 2 osoby (w wymiarze 160 h miesięcznie każda osoba). Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zapytania znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 12.01.2023 r. do godziny 23:59:59 na załączonym formularzu do Zapytania (Załącznik nr 1) pod adres: abm@softblue.pl lub do SoftBlue S.A. ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1