Firma SoftBlue S.A. realizuje Projekt pn. Projektu „Virtual Intelligent Medical Assistant – an innovative, adaptive system of communication with the patient using artificial intelligence methods and techniques” współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2) organizowanego przez Agencję Badań Medycznych.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku na dostarczenie dwóch sztuk serwerów z kartami graficznymi spełniającymi standard CUDA oraz gwarancją.

Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zapytania znajduje się w treści zapytania ofertowego.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 29.08.2023 do godziny 23:59:59 na załączonym formularzu do Zapytania (Załącznik nr 3) na adres: abm@softblue.pl lub do SoftBlue S.A. ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe aktualizacja z dnia 25.08.2023
Załącznik nr 1 do Zapytania
Załącznik nr 1 do Zapytania aktualizacja z dnia 25.08.2023
Załącznik nr 2 do Zapytania
Załącznik nr 2 do Zapytania aktualizacja z dnia 25.08.2023
Załącznik nr 3 do Zapytania
Załącznik nr 4 do Zapytania
Załącznik nr 5 do Zapytania
Odpowiedzi na pytania z dnia 22.08.2023