Firma SoftBlue S.A. realizuje Projekt pn.  „Virtual Intelligent Medical Assistant – an innovative, adaptive system of communication with the patient using artificial intelligence methods and techniques”  współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2) organizowanego przez Agencję Badań Medycznych.

W związku z powyższym pragniemy Państwa zaprosić do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku na dostarczenie licencji deweloperskich dla silników ASR / TTS wraz z pomocą w zakresie wdrożenia rozwiązania.  Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zapytania znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 10.03.2023 r. do godziny 23:59:59 na załączonym formularzu do Zapytania (Załącznik nr 1) na adres: abm@softblue.pl lub do SoftBlue S.A. ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zapytanie ofertowe – aktualizacja z dnia 07.03.2023
Załącznik nr 3 – aktualizacja z dnia 07.03.2023
Pytania i odpowiedzi z dnia 07.03.2023